DataCar DMS’nin uygulamaya konmasının başlıca aşamaları

Otomobil distribütörleri için DataCar DMS hizmetleri.

DATAFIRST DMS otomobilinizin etüdünü ve gerçekleştirilmesini üstlenir ve ömürünün bütün aşamalarında size eşlik eder.

DataCar DMS hizmeti: Otomobil bayilerine DMS uygulamasında eşlik etmek için tam kapsamlı hizmetler sunuyoruz

Organizasyon & Planlama

Birinci aşama projenin planlamasının tarifini kapsar.

Sipariş alındığında, mahallinde yapılacak bir toplantı projeden sorumluları, herkesin işini ve projenin planlamasını belirleme imkanı verir.

Top

Parametrelendirme etüdü

Sizin sorumlularınız ile ürünü sizin organizasyonunuza göre kurmak ve yapılandırmak için gereken bütün bilgileri topluyoruz. Aşağıdaki kalemler detaylandırılır :

 • Materyal : Sunucu, iş mahalleri, yazıcılar, ağ & iletişim..
 • Süreç ve meslek parametreleri
  • Markalar, şirketler, siteler, hizmetler …
  • Çeşitli hizmetlerin işleyişi
  • Fiyatlandırma parametreleri (İşçilik oranı, satış indirimleri, satın alma …)
  • Raporlama (finansal raporlar, işletme sonuçları)
 • Muhasebe
  • Muhasebe planı (genel ve analitik)
  • Finansal ve mesleki raporlama
  • DMS’nin muhasebe parametreleri (müşteri aileleri, parçalar, dahili devirler …)
 • Verilerin geri alınması
  • DMS’nin muhasebe parametreleri (müşteri aileleri, parçalar, dahili devirler …)
  • Kaydırma kuralları
 • Kurulacak ara yüzler
Top

Parametrelendirme

Bu aşamada, veri tabanı yaratılacak, kullanıcıların hakları tanımlanacak vedaha önce etüd edilen parametreler entegre edilecektir. DMS yönetiminde bir eğitim sizin proje sorumlunuza verilecektir.

Top

Verilerin geri alınması

Verileriniz eski sistemlerinizden alınacak ve yeni DMS içerisine aktarılacaktır. Entegrasyon kontrol edilmektedir. Kaliteyi iyileştirmek için opsiyonel bir hizmet teklif edilebilir (mükerreri önleme, temizleme, …).

Top

Eğitim

Eğitim bir mesleğe karşı gelen modül tarafından verilir :

 • Yeni araç satışları
 • 2ci el araç satışları
 • Atölye
 • Depo
 • Muhasebe

Ve birlikte tanımlanan planlamaya göre.

Top

Doğrulama

Sistemi gerçekten başlatmadan önce sizinle yeni DMS’nizin çeşitli modüllerinin çalışmasını doğruluyoruz.

Top
Assistance au démarrage

Çalıştırma ve mahallinde yardım

Hizmete sokma DATAFIST’ün de hazır bulunmasıyla Hizmet tarafından yapılır. İlk aşamada ele alma faturalamayı şartlandıran temel fonksiyonlar üzerinde odaklanır. Devamında, eğitim tamamlayıcı veya opsiyonel işlevselliklere ve raporlamaya yaygınlaştırılır.

Top

Reçete

Doğrulamalar yapıldıktan sonra kabul belgesini birlikte imzalıyoruz.

Top

Takip & İyileştirmeler

Reçeteden sonra, çalıştırma sonrası bir bilanço yapılır. DMS’nin kullanımını optimize etmek için olası bir eylem planı uygulamaya konur.

Top

İletişim formu

* Zorunlu alan

broşür DataCar DMS

DataCar DMS hakkında daha fazlasını öğrenin

Broşürü indiriyorum