İşlevsellikleri

DMS otomobil çözümü, DataCar DMS işlevsellikleri

DataCar DMS’nin işlevsellikleri aşağıda sunulmuştur. Her modül için, standart ve/veya ileri işlevselliklerin ayrıntılı bir tarifi yapılmıştır.

 DMS standart işlevsellikleri.

layers-plus DMS ileri işlevsellikleri.

Müşteriler&Araçlar Yönetimi (standart)

 • Centric Müşteri
 • Bir müşterinin ve aracının hayati bilgilerinin satış sonrası hikayesi ile birlikte aynı anda ekrana gelmesi.
 • Müşterinin ve/veya aracın bazı hayati bilgilerinin çabuk değiştirilmesi.
 • Bir müşterinin ve aracının oluşturulması.
 • Butonlar vasıtasıyla bu müşteri/araç bilgileri ile önceden doldurulmuş eylemlere hızlı erişim (Bir randevu, bir onarım emri, bir parça rezervasyonunun oluşturulması).
 • Müşterilerin Yönetimi
 • Müşterinin bütün bilgilerinin ayrıntılı incelenmesi (Genel, Pazarlama, Fiyatlandırma, Mali, vs …).
 • Bir müşteri dosyasının oluşturulması.
 • Eldeki bütün bilgilerin değiştirilmesi .
 • Bir müşteri dosyasının bazı simge durumlarına göre silinmesi.
 • Bir müşteri dosyasının basılması.
 • Butonlar vasıtasıyla bu müşteri/araç bilgileri ile önceden doldurulmuş eylemlere hızlı erişim (Bir randevu, bir onarım emri, bir parça rezervasyonunun oluşturulması).
 • Araçların yönetimi
 • Aracın bütün bilgilerinin ayrıntılı incelenmesi (Genel, opsiyonlar, sözleşmeler, teknik kampanyalar, satış sonrası hikayesi, vs …).
 • Bir araç dosyasının oluşturulması.
 • Eldeki bütün bilgilerin değiştirilmesi .
 • Bir araç dosyasının bazı simge durumlarına göre silinmesi.
 • Bir araç dosyasının basılması.
 • Butonlar vasıtasıyla bu araç (ve ilgili müşteri) bilgileri ile önceden doldurulmuş eylemlere hızlı erişim (Bir randevu, bir onarım emrinin oluşturulması,…).
 • Müşterilerin mükerrerliğinin önlenmesi
 • Müşteri dosyasının “isim” alanına göre olası mükerrerliklerin görüntülenmesi.
 • Muhafaza edilecek müşteri ile birleştirilecek müşterinin veya müşterilerin seçilmesi.
 • Standart mesajların yönetimi
 • Bir Müşteri ve/veya Araç dosyası üzerinde her servisin çeşitli eylemlerinde görünebilen bir mesajın veya mesajların oluşturulması (Randevu, Parça satışı, Yeni bir araç siparişi, yeni bir aracın ve 2ci el bir aracın fatura edilmesi, vs…).
 • Varsayılan olarak, “KAMU” tipi mesaj kullanımınızı sunulmuş ve şirketin bütün kullanıcıları bunları görebilir, değiştirebilir, silebilir ve ekleme yapabilir.

Müşterilerin ileri yönetimi (ileri)

 • Memnuniyet anketi yönetimi
 • Bir anket oluşturulması.
 • Anketin kullanılışı.
 • Anketin incelenmesi.
 • Bekleyen müşteri
 • Aracını bırakan müşterinin işlemlerden sonra geri verilmesini bayide fiziken beklediğinin belirtilmesi.
 • Bekleyen müşterilerin bir tablo halinde görüntülenmesi.
 • Bir uyarı ikazının ve bu ikazı pop-up şeklinde alacak olan kullanıcıların parametrelendirilmesi.
 • Normalleşme Doğrulama Postale yeniden yapılandırılması
 • Müşteri dosyasının çıkartılması.
 • Dosyanın dışardan bir şirket tarafından işlenmesi.
 • Posta adresleri + işlenecek potansiyel mükerrerliklerin listesi + adresi bilinmeyen veya eksik müşteri fişleri üzerinde spesifik bildirimler düzeyinde normalize edilmiş müşteri dosyasının iadesi.

E-mail ve SMS gönderimi (standart)

 • E-mail gönderimi
 • Bir müşteri dosyasındaki “e-mail” alanından bir e-mail gönderimi yapın.
 • Müşteri/araç dosyası bilgilerine dayanarak bazı kriterlere göre bir e-mail partisinin gönderilmesi.
 • Müşteri/Araç dosyası üzerinde bulunan birleştirme alanları ile model yönetimi.
 • Kullanılacak model seçimi için içerik yönetimi (örnek, Yani Araç servisi için yapılan bir model Atölye modülünde ekrana gelmez).
 • SMS gönderimi
 • Müşteri dosyasındaki “Cep Telefonu No.” Alanından bir SMS gönderimi..
 • Müşteri ve/veya araç dosyasındaki bilgilere dayanarak kriterlere gör e bir SMS partisinin çoklu gönderimi.
 • Müşteri/Araç dosyası üzerinde bulunan birleştirme alanları ile model yönetimi.
 • Kullanılacak model seçimi için içerik yönetimi (örnek, Yani Araç servisi için yapılan bir model Atölye modülünde ekrana gelmez).
 • Standart olarak verilen aşamalara göre otomatik SMS gönderimi.

Araçlar (standart)

 • Widgets Ana Sayfası
 • Günün olaylarıyla birlikte günün ajandasının ekrana gelmesi.
 • Başlıca otomobil faaliyetleri için (atölye-depo-Yeni -2ci el araç) önceden tanımlanmış parametrelendirilebilir listelerin ekrana gelmesi.
 • Ajanda
 • Bir şirketin her kullanıcı hesabı için kullanılabilir olan bir ajanda üzerinde, kullanıcı için uyarılar koyma imkanı ile hadiselerin yönetimi.
 • Şirketin örneğin bir müşteri dosyası, bir onarım emri, bir parça kaydı gibi bazı kayıtlarına doğru bir bağlantı ilişkilendirme.
 • Bir ajandanın yazdırılması.
 • Olaylar güncesi
 • Bu olayların temelinde olan birçok tarih, saat ve kullanıcı hesabı ile ilgili olarak veri tabanında yapılan değişiklikleri görüntüleme aracı. Örnek: Bir onarım emrinin oluşturulması, bir müşteri kaydının silinmesi, bir parça kaydının güncellenmesi, vs…
 • Kullanıcıya göre kısa yolların yönetimi
 • Ekran butonları vasıtasıyla hayati fonksiyonlara erişim kısa yollarının kullanıcıya göre parametrelendirilmesi.
 • Klavye tuşları vasıtasıyla (F1, F2, F3, vs…) hayati fonksiyonlara erişim kısa yollarının kullanıcıya göre parametrelendirilmesi.

Listeler (standart)

 • Standart Listeler
 • Bayiliğin her faaliyeti için kullanımınıza verilen ve hayati olarak kabul edilen standart listeler (örneğin: Parça ciro rakamı, Yeni Araç stoku, Atölyeye giriş sayısı, vs …).
 • Bu listelerin Excel open Office altında dışa aktarımı.
 • Bu listelerin PDF formatında basılması.

Listeler (ileri)

 • Liste planlayıcısı
 • Faaliyet raporlarının çeşitli zaman kriterlerine göre oluşturulmasının otomatikleştirilmesi (günlük/haftalık/aylık/..).
 • Bir ya da daha fazla kullanıcının ajandasında faaliyet raporu ile birlikte PDF formatında bir hadisenin oluşturulması.
 • Carsquery (arama modülü).
 • Kullanıma sunulmuş standart yapılar üzerinde basit Query oluşturulması (müşteriler / araçlar dosyası, Faturalama, parça dosyaları, vs ….).
 • Faaliyet raporu ve/veya pdf şeklinde query’lerin basılması.
 • Bir query sonuçlarının Excel (Microsoft lisansı zorunlu) veya Open Office’e (Excelin Microsoft lisansı olmayan sadeleştirilmiş modu).
 • Bir query aramasından hareketle bütün kullanıcılara yönelik spesifik bir faaliyet raporunun oluşturulması.

Kullanım profilleri (standart)

 • Kullanıcı Profilleri
 • “standart” güvenlik seviyelerinin seçilen modüllere göre meslek ve servis itibarı ile kullanıma verilmesi.
 • Kullanıcı hesapları ile standart güvenlik seviyelerinin kullanıcının mevki ve servisine göre ilişkilendirilmesi.

Güvenlikler ve mesajlar (ileri)

 • Müşteri/Araç mesajlarının ileri yönetimi
 • Yeni tip spesifik mesaj oluşturulması (Muhasebe, SSS Kampanyası, vs …).
 • Bu tip mesajlara ve kullanıcılara göre okuma ve erişim haklarının atanması.
 • Kişiselleştirilmiş güvencelerin yönetimi.
 • Spesifik güvenlik profillerinin oluşturulması.
 • Bu profillerin istenilen kullanıcılara atanması.

Ödemeler (ileri)

 • Ödemelerin yönetimi
 • Kasanın açılış ve kapanışının yönetimi.
 • Aynı şirketin birçok kasasının yönetimi.
 • Bir fatura ile bağlantılı bir ödemenin girilmesi.
 • Birçok fatura ile bağlantılı bir ödemenin girilmesi.
 • Bir müşteri peşinatının girilmesi.
 • Kasa güncesinin yazdırılması
 • Ödemelerin muhasebe ara yüzünün oluşturulması (bankaya yatırma bordrosu kullanılmadan).
 • Bankaya yatırılanların yönetimi
 • Bankaya yatırma bordrosu üzerindeki ödemelerin atanması.
 • Bakaya yatırma bordrolarının ara yüzlerinin oluşturulması (ödemelerin muhasebe oluşturulmasını kullanmadan).
 • Bankaya yatırma bordrosunun basılması.
 • Senet dekontlarının yönetimi
 • Dekontların çeşitli kriterlere göre oluşturulması.
 • Basit dekontun basılması.
 • Bir dekontun senet ile birlikte basılması.
 • Senetler üzerinde muhasebe kayıtlarının oluşturulmaması.

Barkod okuması (ileri)

  • Barkod okuması

 

 • Bir referansı, bir OEni, bir şasiyi, bir müşteri No.yu aramak için klavye girişi yerine barkod okuyucunun kullanılması.
 • Sadece parçalarda, parça referansından farklı bir barkodu ilişkilendirme ve bunu parça sarfı sırasında kullanma imkanı.

 

Faaliyet raporlarının kişiselleştirilmesi (ileri)

 • Faaliyet raporlarının kişiselleştirilmesi
 • Standart faaliyet raporları raporu kişiselleştirmekte yeterli olmadığında ihtiyacın analiz edilmesi.
 • (Teklifin kabul edilmesinden sonra)Kişiselleştirilmiş faaliyet raporunun kullanıma konması.
 • Bu faaliyet raporunun liste planlayıcısında kullanıma konması (eğer modül önceden seçilmiş ise).

Parça kayıtları (standart)

 • Parça kayıtlarının yönetimi
 • *** Referansının bütün tanıtıcı ve fiyatlandırma bilgilerini içeren bir parça kaydının Oluşturulması / Değiştirilmesi / Silinmesi.
 • Bir stok kaydının parça deposundan yönetimi (depodan yönetilen stok, göz, düşünceler, …).
 • Bu referans üzerinde yapılan hareketlerin arşivlenmesi ve görüntülenmesi.
 • Referansın aylara ve yıllara göre sarfiyatı ve ciro rakamı.
 • Bu referans ile ilgili tedarikçi siparişlerine, teslim fişlerine, faturalara / alacaklara/ tekliflere bağlantılar.
 • Bu referansın yerine geçerli olanlara ve eşdeğerlilerine bağlantılar.
 • Bu referans üzerinde yapılan tam ve/veya kısmi envanter sayımlarının görüntülenmesi ve arşivlenmesi.
 • Muhtelif kalemlerin yönetimi
 • Stokta yönetilmeyen “muhtelif” denilen referansların oluşturulması / değiştirilmesi / silinmesi (örnek: navlun masrafları”).
 • Bu kalem üzerinde yapılan hareketlerin görüntülenmesi ve arşivlenmesi.
 • Bu kalemin aylar ve yıllara göre miktarlarının ve ciro rakamının hesaplanması.
 • Parça fiyatlarının simülasyonu.
 • Bir referansın fiyatının seçilen satış indirimleri şartlarına göre ekrana getirilmesi.
 • Bir referansın fiyatının seçilen müşterinin fiyat tarifesi şartlarına göre ekrana getirilmesi.
 • Nihai fiyatın satış miktarına ve manüel olarak uygulanan indirim yüzdesine göre hesaplanması.
 • İncelenen referans için kullanıcının yetkili olduğu bütün depolardaki mevcut stokunun ekrana getirilmesi.
 • Fiyat listesinin güncellenmesi
 • Referansların fiyat listesinin dışarıdan bir kayda göre güncellenmesinin manüel olarak yapılması.
 • Net fiyattan satın alınan referansların üzerine uygulanacak satış kat sayısının belirtilmesi.
 • Üreticilere göre, referansların yedeklerin, eşdeğerlilerin ve bulunmayanların otomatik olarak oluşturulması.
 • Parça değiştirme.
 • Aynı üreticinin parçalarının yedeklerinin manüel olarak oluşturulması.
 • Mevcut stokun eski referanstan yenisine aktarılması ya da aktarılmamasının seçimi.
 • Yerine konacak bir referansı olmayan bir referansın kullanımdan kaldırılmasının manüel olarak oluşturulması.
 • Eski referansın yeni referanslara geçerken bazı bilgileri alma imkanı veren parametrelendirme (Göz, düşünceler,…).

Parça dosyası (ileri)

 • Bağlı kalemlerin yönetimi
 • Bağlı kalemlerin parametrelendirilmesi (bir başkası ile ilişkili referans).
 • Kalemlerin ilgili parça dosyaları ile birleştirilmesi.
 • Girilen referans bu kalemle parametrelendirilmiş olduğu takdirde kalemin faturaya otomatik olarak dahil edilmesi.
 • çoklu tedarikçilerin yönetimi
 • Bir başka tedarikçinin bilgilerinin bir parça referansı üzerinde parametrelendirilmesi.
 • Bir parça siparişinde referansın girilmesi sırasında en iyi parça tedarikçisinin görüntülenmesi.
 • Bir referans için olan en iyi tedarikçi seçiminin girilen sipariş tedarikçisinden farklı olduğunda otomatik olarak bir başka parça siparişine atanması.
 • Üniversal fiyat tarifesinin güncellenmesi
 • Uyulacak standart bir dosya formatının kullanıma konması.
 • Üniversal fiyat tarifesinin bu güncellemesinin manüel olarak yapılması.
 • Bu Üniversal fiyat tarifesi güncellemesinin otomatik planlamasının parametrelendirilmesi (opsiyonel işlevsellik).

Parça stokları (standart)

 • Tedarikçi siparişleri
 • Tedarikçi parçalarının siparişinin manüel olarak oluşturulması.
 • Sarflara, parça kaydı üzerinde parametrelendirilmiş stok politikasına, sipariş bakiyelerine ve mevcut stoka göre bir sipariş önerisinin otomatik olarak oluşturulması.
 • Üreticilere göre, siparişi doğrudan üreticiye gönderme ara yüzü.
 • Sipariş bakiyelerinin bilgisi ve yönetimi.
 • Müşteri sipariş fişi
 • Bir onarım emri veya bir depo dosyasından hareketle bir müşteri için sipariş edilecek parçaların belirtilmesi.
 • Bir müşteri için kaybedilen parçaların sebebi ile belirtilmesi.
 • Görüntüleme, değiştirme ve silme.
 • Sipariş fişinde kaybedilen sipariş edilecek parçaların ve satışların görüntülenmesi, değiştirilmesi ve silinmesi.
 • Sipariş fişinin yazdırılması.
 • Müşteri sipariş fişine göre bir tedarikçi siparişinin oluşturulması.
 • Müşteri talebi sırasında tedarikçi siparişleri, bu siparişe bağlı stok girişleri ve onarım emirleri (ve depo dosyası) arasında müşteri talebi sırasındaki bağlantı.
 • Stok girişleri
 • Stok girişlerinin manüel olarak yaratılması.
 • Geriye dönük stoka giriş tarihini belirtme ve bu tarihe göre hareketleri hesaplama imkanı ile referansların stoka entegre edilmesi.
 • Ara yüz kullanılabilir olduğunda üretici teslim fişlerinin otomatik olarak içe aktarımı.
 • Veri tabanında bilinen bir tedarikçi siparişine göre bir teslim fişinin oluşturulması.
 • Üreticilere bağlı olarak, bir teslim fişinde verilen parçaların değiştirilmelerinin otomatik olarak oluşturulması.
 • Üreticilere bağlı olarak, bir teslim fişinde parça referansı olarak talimatların otomatik olarak oluşturulması.
 • Seçilen parametrelendirmeye bağlı olarak, teslim alınan teslim fişine göre parça kaydı bilgilerinin güncellenmesi (Örneğin: Satın alma ve/veya satış fiyatının güncellenmesi).
 • Stok girişlerinin düzeltilmesi
 • Daha önce satın alma fiyatı bakımından onaylanmış olan bir teslim fişinin değiştirilmesi.
 • Daha önce belirtilen miktar bakımından onaylanmış olan bir teslim fişinin değiştirilmesi.
 • Parça fişi üzerindeki düzeltme hareketlerinin arşivlenmesi.
 • Teslim fişinin tamamının veya kısmi düzeltmesinin seçilmesi (kullanıcı düzeltilecek referansları seçer).
 • Parça hareketleri ve stok aktarımı
 • E bir satış ne de bir stok girişi olan bir referansın stok hareketinin yaratılması (örnek: Kaydi stokun fiziksel stoka göre düzeltilmesi).
 • Aynı şirketin 2 deposu arasında stok transferi.
 • Envanter yönetimi
 • Kısmı veya toplam envanter girişi.
 • Kısmi bir envanter girişi sırasında, çok detaylı kriterler seçimi.
 • Envanter sırasında olan bir referans üzerinde stok hareketlerini Bloke edilmesini parametrelendirme seçimi.
 • Kaydi stoku envanter girişinden farklı olan referansların yeniden sayımını girme seçimi).
 • Envanter farklılıklarının, envanterin onaylanması sırasında ortaya çıkan stok düzeltmelerinin ve bu envanter değerlemesinin basılması.
 • Dönem sonlarının otomatikleştirilmesi
 • Sarfların ve ortalama satışın hesaplanması için parça stoklarının dönem sonunun otomatik başlatılması.
 • Dönem sonundan önce ve/veya dönem sonundan sonra stok değerlemesinin otomatik basılması.

Parça stokları (ileri)

 • Parça alımları
 • Fatura edilebilir bir opsiyon kodu ile ilişkilendirilmiş parça ailelerinin parametrelendirilmesi (muhasebe ara yüzü için).
 • Satın alma dokümanı örneğinin parametrelendirilmesi (yevmiye, …).
 • Bilinen tedarikçi teslim fişlerinin parça satın alma dokümanı ile birleştirilmesi.
 • Fatura satırlarının seçilen teslim fişlerine göre otomatik olarak oluşturulmasının parametrelendirilmesi: Ailelere göre globalleştirilmiş satırlar veya teslim fişlerinin her referansı için detaylı satırlar.
 • Parça satın alma dokümanlarının muhasebe ara yüzünün oluşturulması (opsiyonel).
 • Bir parça satın alma faturasının ilişkili teslim fişleri olmadan manüel olarak oluşturulması.
 • eSHOP21
 • Parça referansından farklı olabilecek bir barkodun ilişkilendirilmesi.
 • Tedarikçi teslim fişlerinin bir barkod okuyucu ile bir terminal üzerine kaydedilmeleri (eğer ve sadece parça teslim fişlerinin daha önceden yazılımda tanınıyorsa ***).
 • OE’den itibaren bir pick fişinin bastırılması yoluyla, barkod okuyucusu ile terminal aracılığı ile parça stokundan düşülmesi.
 • Bir OE üzerine Pick fişinden ve barkod okuyucusu ile terminalden düşülecek referansları ilave etme imkanı.
 • Tek başına barkodun basılması, barkodlu etiketin basılması (satış fiyatı olmadan) ve bir OE için kolileme.
 • Barkod okuyucusu ile terminal üzerinden dönen stokun girilmesi.
 • Parça siparişlerinin birleştirilmesi
 • Aynı tedarikçi için parça siparişlerini birleştirme aracı..
 • Parça siparişlerinin birleştirilmesi
 • Bir müşteri için stoktaki bir parça için bir rezervasyon oluşturulması.
 • Rezervasyonun müşteri fişinde gösterilmesi.
 • Rezervasyonun parça fişinde gösterilmesi.
 • Parça siparişi için rezervasyonun hesaba katılması.
 • Mevcut stoktan düşülmesi için parça rezervasyonunun hesaba katılması (Bloke etmeden).
 • Fatura edilmemiş rezervasyonların namevcuta konması için rezervasyon süresinin yönetimi.
 • Stokta rezerve edilmiş olan parçaların otomatik kapanması için rezervasyon modülünden fatura edilmesi.
 • Bir parça rezervasyonunun bastırılması

Parça satışları (standart)

 • Çok tarifeli yönetici (basitleştirilmiş mod)
 • Hesaplama moduna bağlı olarak bir çoklu tarife oluşturulması (Kat sayı veya yüzde).
 • Bir parça fişinden hareketle parametrelendirilmiş bütün çoklu tarifeler için uygulanabilir çeşitli tarifelerin görüntülenmesi..
 • Parametrelendirilmiş kriterlere ve belge kriterlerine göre faturalamada Tarifenin otomatik uygulanması.
 • Parçaların faturalanması / keşif teklifi verilmesi
 • “tezgah” parçaları satışlarının faturalanması.
 • Atölye onarım emirleri üzerinden sarf edilecek parçaların girilmesi.
 • Depo dosyası üzerinde bir keşif teklifin oluşturulması.
 • Seçilen parametrelendirmeye göre, değişen referanstan sarf yapılmadan önce değiştirilen referansın kalan stokundan yapılan sarf.
 • Seçilen parametrelendirmeye göre, değişen bir referansın girilmesi sırasında değişen referansa otomatik geçiş.
 • Faturalamanın / keşif teklifin PDF olarak yazdırılması
 • Keşif teklifin ve faturanın PDF olarak yazdırılması.
 • Bir proformanın kağıt üzerine ve/veya PDF olarak yazdırılması.

Parça satışları (ileri)

 • Ay sonunda faturalama & Müşteri teslim fişi
 • Fatura edilecek parçanın müşteri Teslim Fişinin oluşturulması.
 • Fatura edilecek parçanın müşteri Teslim Fişinin iptal edilmesi.
 • Müşteri teslim fişlerini bir araya getiren parça satış faturasının manüel olarak bastırılması.
 • Müşteri teslim fişlerine göre “ay sonu” faturalarının otomatik oluşturucusunun kullanılması.
 • Çok tarifeli yönetici (basitleştirilmiş mod)
 • En karmaşık kriterlere göre bir satış çoklu tarifesinin oluşturulması (parça ailelerine, iç devir tiplerine, müşteri kategorilerine, vs… göre).
 • Bir parça fişinden hareketle parametrelendirilmiş bütün çoklu tarifeler için uygulanabilir çeşitli tarifelerin görüntülenmesi.
 • Parametrelendirilmiş kriterlere ve belge kriterlerine göre faturalamada Tarifenin otomatik uygulanması.

Standart basımların kişiselleştirilmesi (ileri)

 • Depo standart baskıları
 • Faturalar-Teklifler-Proforma basımlarının kişiselleştirilmesi.
 • Siparişler-Teslim Fişleri- siteler arası hareketler basımlarının kişiselleştirilmesi.

Randevuların planlanması (standart)

 • Basitleştirilmiş randevu alımı planlaması
 • Bir atölye randevusunun randevu planlamasında oluşturulması, değiştirilmesi ve silinmesi.
 • Randevuya göre bir onarım emrinin oluşturulması.
 • Centric müşteri içinde gelecek randevu bilgisi.
 • Randevu durumuna göre renk yönetimi (RDV, veya oluşturuldu, VEYA bitti, VEYA fatura edildi).
 • Basitleştirilmiş randevu alımı eğer müşteri ve/veya araç veri tabanında tanınmaz ise.
 • Kullanımda olan çeşitli planlamalarda randevuların görünmesi (genel, ayrıntılı, teslimat, vs…) planlama.

Randevuların planlanması (ileri)

 • kapasite yönetimi
 • İşçi kapasitesinin işçi başına ve tatil, izin ve bayram günleri dışında gün başına teorik mevcudiyet planlamasına göre yönetimi.
 • İşçiler için üretim ekibinin olası yönetimi.
 • Karşılayıcıların mevcudiyetinin işçi başına ve tatil, izin ve bayram günleri dışında gün başına teorik mevcudiyet planlamasına göre yönetimi.
 • Azami RDV sayısının karşılayıcı başına ve tatil, izin ve bayram günleri dışında gün başına yönetimi.
 • Resepsiyon planlaması & Teslimatlar
 • RDV’ların tarihe göre ve gün başına ve karşılayıcı başına planlamasının ekrana getirilmesi.
 • Resepsiyon planlamasına göre RDV alımı.
 • Araç teslimatlarının ve karşılayıcıların tarih ve saatlerine göre RDV planlamasının ekrana getirilmesi.
 • Bir RDV’da teslimat karşılayıcısının değiştirilmesi.
 • Kabul ve teslim edilecek RDV’ların karşılayıcıya ve saate göre aynı günlük planlama üzerinde gösterilmesi.
 • Üretim planlaması
 • Üretim tarihi ve saatine göre ve işçi başına ve ekip başına RDV planlamasının gösterilmesi.
 • Üretim planlamasından hareketle RDV alınması.
 • İşçinin ve RDV’nun üretime konma saatinin günlük planlama üzerine atanması.
 • Planlamanın işçi ekibi, üretim gün v saatine göre ekrana getirilmesi.
 • RDV’ların çalışmaların başlama gün ve saatine göre liste modunda ekrana getirilmesi.
 • Yapılacakların yeniden planlanması
 • Bir RDV’nun eğer OE kapanmamışsa bir sonraki gün için ve geçen süreye oranla geri kalan süre için otomatik olarak oluşturulması.

Onarım emirleri (standart)

 • Onarım emirlerinin yönetimi
 • Bir onarım emrinin oluşturulması.
 • Aynı onarım emri içinde birden çok belgenin oluşturulması (Müşteri, Devir ve Garanti).
 • Parça – İşçilik – Götürü – Muhtelif – Metin satırlarının girilmesi.
 • Bir belge satırlarının bir diğerine paylaştırılması.
 • Bir satır gurubunun bir belgeye tahsisini ve/veya bir müdahaleye atanmasını değiştirmek için aynı anda tadil edilmesi.
 • Satırları müdahalelere göre ilişkilendirmek için bir onarım emri üzerindeki müdahalelerin yönetimi.
 • Keşif teklifi ve faturaya ilaveten bir iş onayının, bir proformanın basılması.
 • Yeni veya 2ci el bir araca ilişkin onarım emirlerinin yönetimi.
 • Teknik kampanyalar
 • Eldeki çeşitli kriterlere göre teknik kampanyaların oluşturulması.
 • İlgili ve veri tabanında tanınan araçların listesinin basılması.
 • Bir kampanyaya giren bir araç için onarım emri oluşturulurken uyarı.
 • Bir teknik kampanyanın hakkında kampanya düzenlenen onarım emri ile ilişkilendirilmesi.
 • Gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek olan teknik kampanyaların araç fişinde görülmesi.
 • Faturalamanın / keşif teklifin PDF olarak yazdırılması
 • Faturalamanın / Keşif teklifin PDF olarak yazdırılması.
 • Onarım emrinin PDF olarak basılması.

İşçilik yönetimi (standart)

 • Geçen sürelerin yönetimi
 • Onarım emri üzerinde geçen sürelerin manüel olarak girilmesi.
 • Bir onarım emri üzerinde veya başka kriterlere göre geçen sürelerin basılması (örneğin belirli bir tarihte işçi başına).
 • İşçilik kataloğunun yönetimi
 • İşçilik kodlarının manüel olarak oluşturulması.
 • Üretici, bayi ve dışarıdan alınan işçiliklerin (taşeron) ayırt edilmesi.
 • Dışarıdan çevrimiçi satın alınan işçilik maliyetlerinin onarım emri üzerinde veya maliyet sabit ise doğrudan işçilik kataloğunda yönetilmesi.
 • Çevrimiçi işçilik üzerinde götürü fiyatın bir onarım emrinde veya işçilik kataloğunda tek fiyat olarak yönetilmesi.
 • İşçilikten hareketle 1 veya bütün markalar için uygulanabilir olan markanın yönetimi.

Götürülerin yönetimi (standart)

 • Götürü işlerin yönetilmesi
 • Götürü kodlarının ve içeriklerinin manüel olarak oluşturulması.
 • Esnek bir götürü (götürüyü oluşturan her satırın satış fiyatından fatura edilmesi) ile sabit götürünün (bütün içerik için sabit fiyat) ayırt edilmesi.
 • Sabit götürü içeriğinin tadil edilmesi (parça referansları, parça miktarı, işçilik kodu, işçilik miktarı, vs) (bazı üreticilerin götürüleri haricinde).
 • Götürü fiyatı ve içeriği üzerinden parça ve işçilikler bakımından zararın veya karın muhasebe ve istatistiksel yönetimi.
 • Satış sonrası servis götürü fiyatların simülasyonu
 • Götürü ya da hesaplanan fiyat seçimi ile götürü sorgulama modülü (= diğerlerinden bağımsız olarak çevrim içi olarak).
 • Bu götürü için kullanılabilir parça stoklarının ekrana getirilmesi.
 • Seçilen müşterinin fiyat tarifesi şartlarının ekrana getirilmesi.

İlave atölye modülü (ileri)

 • Nezaket planlaması
 • Faturalanabilen hizmetlerinin emanet süresi, ilave km, ilave opsiyonlara (yakıt, …) bağlı olarak oluşturulması.
 • Atölye RDV olmadan veya bir atölye RDVsine göre bir araç rezervasyonunun oluşturulması.
 • Hareket km’si ve yakıt seviyesi ile emanet araç teslimi yönetimi ile bir emanet sözleşmesinin oluşturulması.
 • Geliş km’si ve yakıt seviyesi ile araç iadesinin yönetimi.
 • Sözleşme verilerine bağlı olarak fatura edilecek öğelerin hesaplama teklifi.
 • İlave olarak fatura edilecek hizmetlerin eklenmesi.
 • Emanet verilecek bir aracın belirli bir süre mevcut olmamasının yönetimi (revizyonda, onarımda).
 • Bir aracın belirli bir dönemde nezaket planlaması içerisinde kullanıma konmasının yönetimi.
 • Araç başına bir emanet aracın tarifesinin ve/veya ücretsiz verilmesinin yönetimi.
 • Taşeronluk
 • Bir OE, bir araç üzerinde taşeronluk işlerinin siparişinin belirtilmesi.
 • Faturalamaya hazırlamak için taşeronluk siparişinin alındığının belirtilmesi.
 • Siparişle bağlantısına göre OE üzerine taşeronluğun fatura edilmesi.
 • Taşeronluk siparişi ve alınmasını takiben satın alma dokümanının oluşturulması.
 • Taşeronluk satın almalarının hesap ara yüzünün oluşturulması (opsiyonel).
 • DataPass
 • Datapass için tarife koşullarının oluşturulması.
 • Bir datapass’ın bir araç ve müşterisi ile ilişkilendirilmesi.
 • Müşterinin ve aracın DATAPASS kartı ile tanınmasının kullanılışı.
 • Müşterinin otomatik olarak faturasına yansıtılacak DATAPASS’ının tarife koşulları.

Atölye puantajı (ileri)

 • Elektronik puantaj makinesi / Atölye puantajı (malzeme maliyeti hariç)
 • Kimlik kartları ile işçilerin ilişkilendirilmesi (eğer kimlik kartlı bir puantaj makinesi alınıyorsa).
 • Bir OE üzerindeki sürelerin puantajı.
 • Üretken olmayan saatlerin puantajı.
 • İşçilerin geliş gidişlerinin puantajı.
 • Bekleme sürelerinin otomatik yönetimi (OE yok, üretimsiz kalemler yok, gidiş yok).
 • Puantajların bastırılması.
 • Mevcudiyet ve zaman planlaması
 • Mevcudiyet sürelerinin gösterilmesi ve düzeltilmesi (Geliş / Gidiş).
 • OE sürelerinin gösterilmesi ve düzeltilmesi.
 • Üretken olmayan sürelerin gösterilmesi ve düzeltilmesi.
 • Bekleme sürelerinin gösterilmesi ve düzeltilmesi (OE yok ve üretken olmayan kalem yok).

Standart basımların kişiselleştirilmesi (ileri)

 • ölye standart baskıları
 • Faturalar-Teklifler-Proforma basımlarının kişiselleştirilmesi.
 • İş onayları, OE, araç muayenesi basımlarının kişiselleştirilmesi.

Yeni araç satın alma (standart)

 • Yeni araç satın alma faturalarının yönetimi
 • Kar marjı hesaplaması için yeni bir araç satın alma belgesinin manüel olarak oluşturulması.
 • Muhasebe kaydına imkan vermek için satın alma belgesinin oluşturulması.

Yeni araç stoku (standart)

 • Araç kataloğunun yönetimi
 • Modellerin ve serilerin manüel olarak oluşturulması
 • Bir aracın opsiyonlarının oluşturulması.
 • Kasa, yakıt, şanzıman tiplerinin yönetimi.
 • Kar marjı kuralları için maliyet cinslerinin yönetimi.
 • Yeni araç planlamasının yönetimi
 • Yeni araç portföyü planlamasının yönetimi (siparişte, stokta, karşı markada, faturalamada).
 • AYeni araç planlamasından itibaren stoka koyma, müşteri rezervasyonu, karşı marka, bir devir onarım emrinin oluşturulması ve faturalama için çabuk hareket.
 • Bir müşteri teslimatı planlamasının ekrana getirilmesi.
 • Yeni bir araç kabulünün planlamasının ekrana getirilmesi (üretici teslimatı).
 • Yeni bir aracın oluşturulmasına / tadilatına doğru doğrudan bağlantı.
 • Yeni araç fişlerinin yönetimi
 • Yeni bir aracın detaylı bütün bilgilerinin oluşturulması ve tadil edilmesi.
 • Yeni bir araç fişine bağlı bütün dokümanlarla bağlantı: Satın alma, onarım emri, satış, geri alma.
 • Yeni araca bağlı onarım veya devir emirlerinin oluşturulması.
 • Bakım, garanti uzatımı ve kazıma kontratlarının birleştirilmesi.
 • Size verilen 2 standart kural ile karın görüntülenmesi (brüt ve net) – belirli markaların kurallarının eklenmesi için Tamamlayıcı Opsiyonlar sekmesine bakın).
 • Bir yeni araç partisinin çoklu stoka girişi (fiziki stoka girişi).
 • Yeni araç kampanyaları
 • Yeni bir araç hakkında manüel olarak kampanyaların oluşturulması (yardım).
 • Kampanyaların ödemesinin manüel olarak atanması (tamamlayıcı bir satın alma belgesinden geçmeden).
 • Ve kampanyaların takibi.
 • Stoktan istisnai çıkışlar
 • Yeni bir aracın bir satış faturasından geçmeden stoktan çıkartılması (araç üzerinde hata, daha önce kaydedilmiş olan bir satın almanın iptali, yeni aracın siparişte geri devri, ..).
 • Depolar arası hareketlerin yönetimi
 • Bu modül yeni bir aracın ve bütün unsurlarının bir depodan diğer bir depoya aktarılmasına imkan verir.
 • Bu hareketlerin bir yeni araç fişi üzerinde görüntülenmesi ve arşivlenmesi.
 • Araç rezervasyonlarının yönetimi
 • Bu modül bir müşteri için yeni bir araç üzerinde olan bitiş tarihi ile bir rezervasyonu belirtme imkanı verir.
 • Rezervasyon hakkında durum yönetimi (aktif, iptal).
 • Bu rezervasyonların yeni araç fişi üzerinde görüntülenmesi ve arşivlenmesi.
 • Yeni araç planlamasında bir müşteri için rezerve edilmiş yeni araçların spesifik olarak ekrana getirilmesi.
 • GA’nin bir KA’ya transferi
 • GA hakkında bilinen bütün bilgilerin bir KA dosyasına aktarılması.
 • GA satın alma belgesini tersine geçirme imkanı.
 • GA dosyası hakkında bilinen bilgilerle önceden beslenmiş KA satın alma belgesi oluşturma imkanı.

Yeni araç satışları (standart)

 • Yeni bir aracın fatura edilmesi
 • Yeni bir araç için bir teklif oluşturulması.
 • Yeni bir araç için bir satış faturasının oluşturulması.
 • Bir kiralayanın ve bir finansal kiralama şirketinin teklif ve fatura düzenlemesinin yönetimi.
 • Yeni bir araç için tamamlayıcı bir satış faturalamasının yönetimi.
 • Faturalamanın / keşif teklifin PDF olarak yazdırılması
 • Keşif teklifin ve faturanın PDF olarak yazdırılması.
 • Bir proformanın kağıt üzerine ve/veya PDF olarak yazdırılma.
 • Yeni bir araç “götürülerinin” yönetimi
 • Fatura edilecek fakat faturalama sırasında detaylandırılacak bir bayi opsiyon partisini içeren bir paketin parametrelendirilmesi (detaylı fatura edilen götürüler).

Yeni Araç kampanyası, ödemeleri, GA/YA koyma (ileri)

 • YA kampanyası ileri mod
 • Kişiselleştirilmiş kampanya kodlarının oluşturulması (primler).
 • Öngörülen kampanya ile bağlantılı olarak müşteri kredi notunun YA fişinin üzerine kaydedilmesi.
 • Kredi notunun muhasebe ara yüzü.
 • Ödenen primlerin ve kaydedilen kredi notlarının takibi.
 • Yeni araç ödemeleri
 • Üreticiye / tedarikçiye yapılan ödemelerin YA fişinin üzerine girilmesi.
 • Ödenmiş / Ödenmemiş stok basımı.
 • GA/NA koyma
 • GA ve/veya NA koymanın idari ve muhasebe bilgilerinin girilmesi (Tarih, plaka, km, vs …).
 • GA ve/veya NA koymanın muhasebe kayıtlarının oluşturulması.
 • GA veya NA’ye dönüştürülen YA durumunun basılması.

Standart basımların kişiselleştirilmesi (ileri)

 • Standart baskıları
 • Satış belgelerinin basımlarının kişiselleştirilmesi (Fatura, proforma, teklif, vs…).
 • Satın alma dokümanları basımlarının kişiselleştirilmesi.

2ci el araç alımı (standart)

 • 2ci el araç alım faturalarının yönetimi
 • Kar hesaplaması için 2ci el bir araç alım belgesinin oluşturulması.
 • Muhasebe kaydına imkan vermek için satın alma belgesinin oluşturulması.
 • 2ci el araç geri alımlarının yönetimi
 • Yeni bir araç veya 2ci el bir araç satışı sırasında 2ci el bir araç geri alımının satış sonrası tarafından bilinen bilgilere göre veya kullanıcı tarafından girilen bilgilere göre oluşturulması. Bu büyük bir kısmı zaten bilinen bir yeni araç fişinin oluşturulmasına yol açar.
 • 2 dosya arasındaki bağlantı: Yeni araç satıldı ve 2ci el araç geri alındı veya 2ci el araç satıldı ve 2ci el araç geri alındı.

2ci el araç stoku (standart)

 • Araç kataloğunun yönetimi
 • Modellerin ve serilerin manüel olarak oluşturulması.
 • Bir aracın opsiyonlarının oluşturulması.
 • Kasa, yakıt, şanzıman tiplerinin yönetimi.
 • Kar marjı kuralları için maliyet cinslerinin yönetimi.
 • 2ci el araç planlamasının yönetimi
 • 2ci el araç portföy planlamasının yönetimi (siparişte, stokta, karşı markalı, faturalamada).
 • 2ci el araç planlamasından itibaren çabuk stoka koyma hareketi, müşteri rezervasyonu, karşı markalı, bir onarım, devir ve faturalama emrinin oluşturulması.
 • Bir müşteri teslimatı planlamasının ekrana getirilmesi.
 • 2ci el bir araç giriş tahmini planlamasının ekrana getirilmesi.
 • 2ci el bir aracın oluşturulmasına / tadil edilmesine doğru doğrudan bağlantı.
 • 2ci el araç fişlerinin yönetimi
 • 2ci el bir aracın ayrıntılı bütün bilgilerinin oluşturulması ve tadil edilmesi.
 • 2ci el bir araca ilişkin bütün dokümanlarla bağlantı: Satın alma, devir onarım emri, satış.
 • 2ci el araca bağlı devir onarım emirlerinin oluşturulması.
 • Bakım, garanti uzatımı ve kazıma kontratlarının birleştirilmesi.
 • Size verilen 2 standart kural ile karın görüntülenmesi (brüt ve net) – belirli markaların kurallarının eklenmesi için Tamamlayıcı Opsiyonlar sekmesine bakın).
 • Fotoğrafların atanması + 2ci el aracın DataCar 2ci el Borsası aracılığı ile harici sitelere gönderme imkanı ile bir internet yayınına aktarılması (Örn.: santral) (fonksiyon tamamlayıcı bir aboneliğe tabidir).
 • KDV beyan listesi
 • 2ci el araçlar için KDV beyannamenizi hazırlamada size yardımcı olma imkanı veren yayınlar..
 • Stoktan istisnai çıkışlar
 • CBu modül 2ci el bir aracı bir satış faturasından geçmeden stoktan çıkartma imkanı verir (araç üzerinde hata, daha önce kaydedilmiş olan bir satın almanın iptali ..).
 • Depolar arası hareketlerin yönetimi
 • Bu modül 2ci el aracı ve bütün bu unsurları bir depodan diğer bir depoya aktarma imkanı verir.
 • Bu hareketlerin 2ci el bir araç fişinin üzerinde görüntülenmesi ve arşivlenmesi.
 • Araç rezervasyonlarının yönetimi
 • Bu modül bir müşteri için 2ci el bir araç üzerinde bitiş tarihi ile rezervasyonu belirtme imkanı verir.
 • Rezervasyon hakkında durum yönetimi (aktif, iptal).
 • Bu rezervasyonların 2ci el araç fişinin üzerinde görüntülenmesi ve arşivlenmesi.
 • 2ci el araç planlamasında bir müşteri için rezerve edilmiş 2ci el araçların spesifik olarak ekrana getirilmesi.

2ci el araç satışları (standart)

 • 2ci el bir aracın fatura edilmesi
 • 2ci el bir araç için bir teklif hazırlanması.
 • 2ci el bir araç için bir satış faturasının oluşturulması.
 • Bir kiralayanın ve bir finansal kiralama şirketinin teklif ve fatura düzenlemesinin yönetimi.
 • 2ci el bir araç dosyası için tamamlayıcı bir satış faturasının oluşturulması.
 • Faturalamanın / keşif teklifin PDF olarak yazdırılması
 • Keşif teklifin ve faturanın PDF olarak yazdırılması.
 • Bir proformanın kağıt üzerine ve/veya PDF olarak yazdırılması.
 • 2ci el araç “götürülerinin” yönetimi
 • Fatura edilecek fakat faturalama sırasında detaylandırılacak bir bayi opsiyon partisini içeren bir paketin parametrelendirilmesi (detaylı fatura edilen götürüler).

Internet yayını (ileri)

 • Internet yayını
 • Bir KA fişi üzerinde kayıtlı verilerin internet sitenize doğru dışa aktarımı.
 • KA’larınızın anılan sitelere yayınlanması.

Standart basımların kişiselleştirilmesi (ileri)

 • standart baskıları
 • Satış belgelerinin basımlarının kişiselleştirilmesi (Fatura, proforma, teklif, vs…).
 • Satın alma dokümanları basımlarının kişiselleştirilmesi.

Müşteri / Araç dosyası (ileri)

 • Müşteri
 • Birçok farklı şirket için ortak bir müşteri dosyasının kullanılması.
 • Bir müşterinin ödeme şartları ile fiyatlandırma tarifesini birçok farklı şirket için ortak hale getirme imkanı.
 • Müşteri şartları
 • Bir müşterinin ödeme şartları ile fiyatlandırma tarifesini birçok farklı şirket için ortak hale getirme imkanı.
 • Araç
 • Birçok farklı şirket için ortak bir araç dosyasının kullanılması.
 • Historique Véhicule
 • Bütün şirketler için ortak olacak araç kataloğunu paylaşma mecburiyeti.
 • Araç geçmişi
 • Bütün şirketlerin müşteri ve araç faturalama geçmişlerinin ekrana getirilmesi.

Depo (ileri)

 • Parçalar
 • Birçok farklı şirket için ortak bir parça dosyasının kullanılması.
 • Parça stokları
 • AParça dosyası paylaşılmış olsun ya da olmasın bütün şirketlerin parça stoklarının ekrana getirilmesi (bu durumda, stok görüntüsü paylaşılan bütün tabanlarda referans ve tedarikçi aynı olmalıdır).
 • Birleştirme analizi
 • Bütün tabanlara ortak bir kodlama oluşturmak için çeşitli tabanlar arasında birleştirilecek kodlamaların analizi (parçalar için örnek : Parça aileleri) .
 • Gurup içi parça servisi
 • A şirketinin bir parça siparişinin B şirketine doğru oluşturulması.
 • B şirketinin A şirketine teslim edilebilecek parçalarının onaylanması.
 • B şirketinin A şirketine satış faturasının basımı.
 • A şirketinde otomatik olarak üretilen tedarikçi teslim fişinin onaylanması.
 • A şirketinde sipariş ile teslim fişi arasında otomatik bağlantı.

Atölye (ileri)

 • İşçilik
 • Birçok farklı şirket için ortak bir işçilik kodları dosyasının kullanılması.
 • Götürüler
 • Birçok farklı şirket için ortak bir götürü kodları dosyasının kullanılması.
 • Birleştirme analizi
 • Bütün tabanlara ortak bir kodlama oluşturmak için çeşitli tabanlar arasında birleştirilecek kodlamaların analizi (İşçilikler için örnek : Saat ücreti, Götürüler için örnek: Götürü tipi).

Yeni Araç / 2ci el araç (ileri)

 • Yeni Araç Portföyü
 • Bütün şirketlerin yeni araç sipariş portföyünün ekrana getirilmesi.
 • Bütün şirketlerin fiziki yeni araç stok portföyünün ekrana getirilmesi (karşı markalı veya değil).
 • Faturalamadaki yeni araç portföyünün ekrana getirilmesi.
 • 2ci el araç portföyü
 • Bütün şirketlerin 2 el araç sipariş portföyünün ekrana getirilmesi.
 • Bütün şirketlerin fiziki 2ci el araç stoku portföyünün ekrana getirilmesi (karşı markalı veya değil).
 • Faturalamadaki 2ci el araç portföyünün ekrana getirilmesi.
 • Şirketler arası yeni / 2ci el araç faturalaması
 • B şirketinin A şirketine satış faturasının basımı.
 • B şirketinin A şirketine satış faturasının basımı.
 • B şirketinde yeni araç (veya 2ci el araç) fişinin otomatik olarak oluşturulması.
 • B şirketinde otomatik olarak oluşturulan satın alma belgesinin onaylanması.

Maliyet modülü (ileri)

 • Parçalar
 • Bir parça alımına bağlı bütün giderlerin girilmesi.
 • Bir parçanın maliyet fiyatının girilen çeşitli giderlere bağlı olarak otomatik hesaplanması.
 • Satın alma fiyatı = parça fişi üzerinde daha önce hesaplanmış olan maliyet fiyatı otomatik olarak güncellenmesi.
 • Yeni Araç
 • Yeni bir araç alımına bağlı bütün giderlerin girilmesi.
 • Yeni bir aracın maliyet fiyatının girilen çeşitli giderlere bağlı olarak otomatik hesaplanması.
 • Satın alma fiyatı = yeni araç fişi üzerinde daha önce hesaplanmış olan maliyet fiyatı otomatik olarak güncellenmesi.

Verilerin dışa aktarımı (standart)

 • Müşterilerin dışa aktarımı
 • DMS’de yaratılan yeni müşterilerin doğru dışa aktarımı.
 • DMS müşteri fişi üzerinde yapılan tadilatların doğru dışa aktarımı.

Muhasebe kayıtları (standart)

 • Satış sonrası servis satışların muhasebe kayıtları
 • Müşterilere satışların muhasebe kayıtlarının oluşturulması (Faturalar ve alacaklar).
 • Sigorta satışlarının muhasebe kayıtlarının oluşturulması (Faturalar ve alacaklar).
 • Dahili devirlerin muhasebe kayıtlarının oluşturulması (Faturalar ve alacaklar).
 • Garantilerin muhasebe kayıtlarının oluşturulması (Faturalar ve alacaklar).
 • Muhasebe dağılımlarının kombinezon kaydedilerek veya kaydedilmeden muhasebe ara yüzü sırasında girilmesi.
 • Daha öce kaydedilmiş muhasebe dağılımlarının tadil edilmesi.
 • Eksik kombinezonları öğrenmek için muhasebe ara yüzünün simülasyonu.
 • Eksik kombinezonlar için bir bekleme hesabı kullanma ve muhasebe ara yüzü sırasında hesabın girilmesini önleme imkanı.
 • Yeni / 2ci el araç satışlarının muhasebe kayıtları
 • Yeni araç satışlarının muhasebe kayıtlarının oluşturulması (Faturalar ve alacaklar, esas ve tamamlayıcı).
 • Muhasebe dağılımlarının kombinezon kaydedilerek veya kaydedilmeden muhasebe ara yüzü sırasında girilmesi.
 • Daha öce kaydedilmiş muhasebe dağılımlarının tadil edilmesi.
 • Eksik kombinezonları öğrenmek için muhasebe ara yüzünün simülasyonu.
 • Eksik kombinezonlar için bir bekleme hesabı kullanma ve muhasebe ara yüzü sırasında hesabın girilmesini önleme imkanı.
 • Yeni / 2ci el araç alımlarının muhasebe kayıtlarının oluşturulması
 • Yeni araç alım belgelerinin muhasebe kayıtlarının oluşturulması (Faturalar ve alacaklar, esas ve tamamlayıcı).
 • 2ci el araç alım belgelerinin muhasebe kayıtlarının oluşturulması (Faturalar ve alacaklar, esas ve tamamlayıcı).
 • Muhasebe dağılımlarının kombinezon kaydedilerek veya kaydedilmeden muhasebe ara yüzü sırasında girilmesi.
 • Daha öce kaydedilmiş muhasebe dağılımlarının tadil edilmesi.
 • Eksik kombinezonları öğrenmek için muhasebe ara yüzünün simülasyonu.
 • Eksik kombinezonlar için bir bekleme hesabı kullanma ve muhasebe ara yüzü sırasında hesabın girilmesini önleme imkanı.

Depolar arası transfer kayıtları (MM) (ileri)

 • Yeni / 2ci el transfer kayıtları
 • Yeni bir aracın muhasebe yükünün bir depodan diğerine aktarılmasına izin veren muhasebe kayıtları.
 • 2ci el bir aracın muhasebe yükünün bir depodan diğerine aktarılmasına izin veren muhasebe kayıtları.
 • Parça transfer kayıtları
 • Bir parçanın muhasebe yükünün bir depodan diğerine aktarılmasına izin veren muhasebe kayıtları.

Müşteriler/Araçlar (standart)

 • Müşterilerin, araçların ve satış sonrası servis geçmişinin dışa aktarımı
 • Oluşturulmuş ve güncellenmiş müşterilerin DMS’den CRM’ye doğru dışa aktarımı.
 • Oluşturulmuş ve güncellenmiş müşterilerin araçlarının DMS’den CRM’ye doğru dışa aktarımı.
 • Müşterilere bağlı araçların satış sonrası servis geçmişinin dışa aktarımı.
 • CRM’nin araştırmasına göre DMS’de bir müşterinin oluşturulması.

Araç stokları (standart)

 • DMS stoklarının DataCarCRM’ye doğru dışa aktarımı
 • Yeni araçların, VD’lerin ve karşı markalanmamış 2ci el araçların stoklarının dışa aktarımı.
 • YA, GA ve KA stoklarının DMS’de sonradan yapılan karşı markalama sırasında CRM içinde güncellenmesi.
 • YA, GA ve KA stoklarının DMS’de sonradan yapılan araç satışı sırasında CRM içinde güncellenmesi.
broşür DataCar DMS

DataCar DMS hakkında daha fazlasını öğrenin

Broşürü indiriyorum