Funcţionalităţi

Funcțiile principale software DMS pentru domeniul auto, DataCar DMS

Funcţionalităţile DataCar DMS sunt prezentate mai jos. Pentru fiecare modul este prezentată o descriere detaliată a funcţionalităţilor standard şi/sau avansate.

   Funcţionalităţi DMS standards.

layers-plus Funcţionalităţi DMS avansate.

Gestionarea clienţilor şi vehiculelor (standard)

 • Centrat pe client
 • Afişarea simultană a informaţiilor primordiale referitoare la un client şi vehiculele sale împreună cu istoricul său postvânzare.
 • Modificarea rapidă a anumitor informaţii primordiale referitoare la client şi/ sau vehicul.
 • Crearea unui client şi a vehiculului acestuia.
 • Acces rapid prin intermediul butoanelor care au acţiuni precompletate cu respectivele informaţii privitoare la client /vehicul (crearea unei programări, a unei comenzi de reparaţii, sau a unei rezervări de piese …).
 • Gestionarea clienţilor
 • Consultarea tuturor informaţiilor detaliate despre client (informaţii generale, marketing, stabilirea tarifelor, informaţii financiare, etc…).
 • Crearea unei fişe a clientului.
 • Modificarea tuturor informaţiilor disponibile.
 • Ştergerea numai în anumite situaţii a unei fişe a clientului.
 • Editarea unei fişe a clientului.
 • Acces rapid prin intermediul butoanelor care au acţiuni precompletate cu respectivele informaţii privitoare la client /vehicul (crearea unei programări, a unei comenzi de reparaţii, sau a unei rezervări de piese …).
 • Gestionarea vehiculelor
 • Consultarea tuturor informaţiilor detaliate referitoare la vehicul (informaţii generale, opţiuni, contracte, campanii tehnice, istoric postvânzare etc…).
 • Crearea unei fişe a vehiculului.
 • Modificarea tuturor informaţiilor disponibile.
 • Ştergerea numai în anumite situaţii a unei fişe a vehiculului.
 • Editarea unei fişe a vehiculului.
 • Acces rapid prin intermediul butoanelor care au acţiuni precompletate cu respectivele informaţii privitoare la vehicul (şi la clientul asociat) (crearea unei programări, a unei comenzi de reparaţii,…).
 • Eliminarea duplicatelor clienţilor
 • Afişarea dublurilor posibile după câmpul „Nume” din fişa clientului.
 • Alegerea unuia sau a mai multor clienţi care vor fuziona cu clientul care va fi păstrat.
 • Gestionarea mesajelor standard
 • Pe o fişă a clientului şi/ sau vehiculului, crearea unuia sau mai multor mesaje vizibile în cadrul diferitelor acţiuni principale ale fiecărui serviciu (programări, crearea unei comenzi de reparaţii, o vânzare de piese, o comandă VN, o facturare VN şi VO etc…).
 • În mod implicit mesajele de tip „PUBLIC” vă sunt puse la dispoziţie şi toţi utilizatorii din cadrul companiei le pot vizualiza, modifica, şterge sau adăuga.

Gestionarea clienţilor (avansate)

 • Gestionarea chestionarului de satisfacţie
 • Crearea unui chestionar.
 • Utilizarea unui chestionar.
 • Consultarea chestionarului.
 • Client în aşteptare
 • Indicaţia conform căreia clientul care şi-a depus maşina să aştepte, în mod fizic, în concesiune, restituirea acesteia după lucrări.
 • Vizualizarea, sub forma unui tabel, a clienţilor care aşteaptă.
 • Parametrizarea unui avertisment de alertă şi a utilizatorilor care vor primi această alertă sub formă de pop-up.
 • Procesarea RNVP (Restructurarea, normalizarea şi validarea adresei poştale)
 • Extragerea fişierului client.
 • Procesarea fişierului de către o companie externă.
 • Returnarea fişierului client normalizat la nivelul adreselor poştale + liste de dubluri potenţiale de procesat + indicaţia specifică pe fişele clienţilor ale căror adrese sunt necunoscute sau incomplete.

Trimiterea de e-mailuri şi SMS-uri (standard)

 • Trimiterea de e-mailuri
 • Trimiterea unui e-mail din câmpul „e-mail” aflat în fişa clientului.
 • Trimiterea multiplă a unui lot de e-mailuri, folosind criteriile bazate pe informaţiile din fişa clientului şi/ sau a vehiculului.
 • Gestionarea modelului cu ajutorul câmpurilor de fuziune disponibile în fişa clientului/vehiculului.
 • Gestionarea contextului pentru alegerea modelului care va fi folosit (de exemplu, un model conceput pentru service-ul VN nu va fi afişat în modulul Atelier).
 • Trimiterea unui SMS
 • Trimiterea unui SMS din câmpul „Nr. telefon mobil” aflat în fişa clientului.
 • Trimiterea multiplă a unui lot de SMS-uri, folosind criteriile bazate pe informaţiile din fişa clientului şi/ sau a vehiculului.
 • Gestionarea modelului cu ajutorul câmpurilor de fuziune disponibile în fişa clientului/vehiculului.
 • Gestionarea contextului pentru alegerea modelului care va fi folosit (de exemplu, un model conceput pentru service-ul VN nu va fi afişat în modulul Atelier).
 • Trimiterea automată de SMS-uri în funcţie de etapele prevăzute în standarde.

Instrumente (standard)

 • Widget-uri pagina de întâmpinare
 • Afişarea agendei zilei cu evenimentele zilei.
 • Afişarea parametrizabilă a listei/listelor de date predefinite pentru activităţile principale referitoare la automobil (atelier-magazin-VN-VO).
 • Agenda
 • Gestionarea evenimentelor pe o agendă disponibilă pentru fiecare cont de utilizator al unei companii, cu posibilitatea de generare de alerte pentru utilizator.
 • Asocierea unei legături către anumite înregistrări ale companiei, cum ar fi de exemplu o fişă a clientului, o comandă de reparaţii, o fişă a piesei,…
 • Imprimarea unei agende.
 • Jurnalul evenimentelor
 • Instrument de vizualizare a modificărilor efectuate în baza de date pentru o serie de înregistrări care au data, ora şi contul de utilizator la originea acestor evenimente. Exemplu: crearea unei comenzi de reparaţii, ştergerea unei fişe a clientului, actualizarea unei fişe a piesei etc…
 • Gestionarea scurtăturilor de către utilizator
 • Parametrizarea de către utilizator a scurtăturilor de acces la funcţiile primordiale folosind butoanele de pe ecran.
 • Parametrizarea de către utilizator a scurtăturilor de acces la funcţiile primordiale folosind tastatura (F1, F2, F3 etc…).

Liste (standard)

 • Liste standard.
 • Liste standard care vă sunt puse la dispoziţie pentru fiecare activitate a concesiunii şi considerate ca fiind primordiale (de exemplu: vânzări piesă, stoc VN, intrare VO, număr de intrare atelier etc…).
 • Exportarea acestor liste în Excel Open Office.
 • Editarea acestor liste în format PDF.

Liste (avansate)

 • Planificator de liste.
 • Automatizarea generării de rapoarte de activitate după diferite criterii de timp (zilnice/săptămânale/lunare/…).
 • Generarea unui eveniment în agenda unuia sau mai multor utilizatori cu raportul de activitate în format pdf.
 • Carsquery (modul de solicitări).
 • Crearea unei interogări simple (solicitări) pe structurile standard puse la dispoziţie (fişier client/vehicul, facturare postvânzare, fişier de piese etc….).
 • Editarea interogărilor sale în raportul de activitate şi/sau în pdf.
 • Exportul rezultatelor unei interogări către Excel (licenţa Microsoft obligatorie) sau către Open Office (mod simplificat al Excel fără licenţă Microsoft).
 • Crearea unui raport de activitate specific, destinat tuturor utilizatorilor după o interogare de solicitare.

Profiluri de utilizare (standard)

 • Profiluri utilizatori
 • Punerea la dispoziţie a nivelului de securitate „standard” în funcţie de activitate şi serviciu şi în funcţie de modulele alese.
 • Asocierea conturilor de utilizator şi a nivelului de securitate standard în funcţie de post şi de serviciul utilizatorului.

Măsuri de securitate şi mesaje (avansate)

 • Gestionarea avansată a mesajelor Clienţi/Vehicule
 • Crearea unui nou tip de mesaje specifice (contabile, campanie servicii postvânzare etc…).
 • Atribuirea de drepturi de citire sau de acces total la aceste tipuri de mesaje şi pe utilizator.
 • Gestionarea măsurilor de securitate personalizate
 • Crearea de profiluri de securitate specifice.
 • Atribuirea acestor profiluri utilizatorilor doriţi.

Plăţi (avansate)

 • Gestionarea plăţilor
 • Gestionarea deschiderii şi închiderii casei.
 • Gestionarea mai multor case pentru aceeaşi companie.
 • Introducerea unei plăţi în legătură cu o factură.
 • Introducerea unei plăţi în legătură cu mai multe facturi.
 • Introducerea unui cont client</>
 • Imprimarea unui jurnal de casă.
 • Generarea interfeţei contabile a plăţilor (fără a utiliza borderoul de depunere la bancă).
 • Gestionarea depunerilor la bancă
 • Alocarea plăţilor pe un borderou de depunere la bancă.
 • Generarea interfeţei contabile a borderourilor de depunere la bancă (fără a utiliza generarea contabilă a plăţilor).
 • Editarea unui borderou de depunere la bancă.
 • Gestionarea extraselor facturilor.
 • Generarea extraselor după diferite criterii.
 • Editarea unui extras simplu.
 • Editarea unui extras cu o factură.
 • Fără generarea de înregistrări contabile privind facturile.

Citirea codului de bare (avansate)

 • Citirea codului de bare
 • Modificarea editărilor laser pentru a adăuga editarea unui cod de bare (şasiu, comandă de reparaţii, nr. client, referinţă).
 • Utilizarea scanerului de citire cod de bare pentru căutarea unei referinţe, unei comenzi de reparaţii, unui şasiu, unui nr. client în locul introducerii de la tastatură.
 • Posibilitatea, doar pentru piese, de a asocia un cod de bare diferit de referinţa piesei şi de a-l utiliza la debitarea piesei.

Personalizarea rapoartelor de activitate (avansate)

 • Personalizarea rapoartelor de activitate
 • Analizarea necesităţilor atunci când rapoartele de activitate standard nu sunt suficiente pentru personalizarea raportului.
 • (După acceptarea devizului) Punerea la dispoziţie a raportului de activitate personalizat.
 • Punerea la dispoziţie a acestui raport de activitate în planificatorul de listă (dacă modulul este ales în prealabil).

Fişiere de piese (standard)

 • Gestionarea fişierului de piese
 • Crearea/modificarea/ştergerea unei fişe de piesă care conţine toate informaţiile descriptive şi tarifare ale referinţei ***.
 • Gestionarea unei fişe de stoc per depozit de piese (stoc, casier, comentarii, …gestionate de către depozit).
 • Arhivarea şi vizualizarea mişcărilor efectuate în legătură cu respectiva referinţă.
 • Calculul consumurilor şi al C.A. pentru referinţă pe luni şi ani.
 • Legături către comenzile la furnizori, bonurile de livrare, facturi/active/devize referitoare la acea referinţă.
 • Legături către piesele de înlocuire sau piesele echivalente cu respectiva referinţă.
 • Arhivarea şi vizualizarea inventarelor totale şi/sau parţiale efectuate pentru respectiva referinţă.
 • Gestionarea articolelor diverse
 • Crearea/modificarea/ştergerea referinţelor numite „diverse” care nu sunt gestionate în stoc (de exemplu: taxe portuare”).
 • Arhivarea şi vizualizarea mişcărilor efectuate referitor la respectivul articol.
 • Calculul cantităţilor şi al vânzărilor pentru respectivul articol pe luni şi pe ani.
 • Simularea preţurilor pieselor
 • Afişarea preţului unei referinţe în funcţie de condiţiile de punere în vânzare selectate.
 • Afişarea preţului unei referinţe în condiţiile tarifare ale clientului selectat.
 • Calculul preţului final în funcţie de cantitate şi aplicarea manuală a unui procent de punere în vânzare.
 • Afişarea stocului disponibil la toate depozitele în cadrul cărora utilizatorul deţine drepturile pentru referinţa consultată.
 • Actualizarea tarifului
 • Generarea manuală a actualizării tarifului referinţelor după un fişier extern ***.
 • Indicarea coeficientului de vânzare aplicat asupra referinţelor cumpărate la preţul net.
 • În funcţie de constructor, generarea automată a pieselor de schimb, a celor echivalente precum şi a celor perimate pentru referinţele respective.
 • Înlocuirea piesei
 • Generarea manuală a înlocuitorilor pentru piese de la acelaşi furnizor.
 • Decizia de a transfera sau nu stocul disponibil de la referinţa veche către cea nouă.
 • Generarea manuală a perimării unei referinţe fără referinţă de înlocuire.
 • Parametrizarea disponibilă permite recuperarea anumitor informaţii (casier, comentarii,…) de la referinţa anterioară către referinţele noi.

Fişierul de piese (avansate)

 • Gestionarea articolelor legate
 • Parametrizarea articolelor legate (referinţe asociate una cu alta).
 • Asocierea articolelor pe fişele pieselor respective.
 • Introducerea automată a articolului în factură atunci când referinţa introdusă este parametrizată cu respectivul articol.
 • Gestionarea furnizorilor multipli
 • Parametrizarea informaţiilor unui alt furnizor pe o referinţă de piesă.
 • Vizualizarea celui mai bun furnizor de piesă atunci când se introduce referinţa într-o comandă de piesă.
 • Alocarea automată într-o altă comandă de piese atunci când alegerea celui mai bun furnizor pentru o referinţă este diferită de furnizorul comenzii în curs de introducere.
 • Actualizarea tarifului universal
 • Punerea la dispoziţie a unui format standard de fişier ce trebuie respectat.
 • Executarea manuală a acestei actualizări a tarifului universal.
 • Parametrizarea planificării automate a acestei actualizări a tarifului universal (funcţionalitate opţională).

Stocul de piese (standard)

 • Comenzi furnizori
 • Crearea manuală a unei comenzi de piese la furnizori ***
 • Generarea automată a unei propuneri de comandă bazată pe consum, politica de stocare parametrizată pe fişa piesei, restul de comandă şi stocul disponibil.
 • În funcţie de constructor, interfaţă pentru trimiterea comenzii direct la constructor.
 • Informaţii şi gestionarea restului de comandă.
 • Carnet de comenzi client
 • Indicarea pieselor care trebuie comandate pentru un client de la o comandă de reparaţii sau un dosar de magazin.
 • Indicarea pieselor pierdute pentru un client cu motivul.
 • Vizualizare, modificare şi ştergere.
 • Vizualizarea, modificarea şi ştergerea pieselor de comandat şi a vânzărilor pierdute în carnetul de comenzi.
 • Imprimarea carnetului de comenzi.
 • Generarea unei comenzi furnizor din carnetul de comenzi client.
 • Legături între comenzile către furnizori, intrările în stoc asociate respectivei comenzi şi comenzile de reparaţii (şi dosarul de magazin) la cererea clientului.
 • Intrări în stoc
 • Crearea manuală a intrărilor în stoc ***.
 • Integrarea referinţelor în stoc cu posibilitatea indicării unei date retroactive a intrării în stoc şi recalculării mişcărilor după respectiva dată.
 • Importarea automată a bonurilor de livrare constructor când interfaţa este disponibilă.
 • Crearea unui bon de livrare după o comandă către un furnizor cunoscut în baza de date.
 • În funcţie de constructor, generarea automată de înlocuitori pentru piesele furnizate într-un bon de livrare.
 • În funcţie de constructor, generarea automată de consemne drept referinţă de piesă într-un bon de livrare.
 • În funcţie de parametrizarea aleasă, actualizarea informaţiilor din fişa piesei după bonurile de livrare primite (De exemplu: Actualizarea preţurilor de cumpărare şi/sau a celor de vânzare).
 • Corectarea intrărilor în stoc
 • Modificarea unui bon de livrare deja validat pentru modificarea unui preţ de cumpărare.
 • Modificarea unui bon de livrare deja validat pentru modificarea unei cantităţi indicate.
 • Arhivarea mişcărilor de corecţie pe fişa piesei.
 • Alegerea unei corecţii parţiale (utilizatorul alege referinţele de corectat) sau a uneia totale a bonului de livrare.
 • Mişcările pieselor şi transferul stocului
 • Generarea mişcărilor stocului asupra unei referinţe care nu reprezintă nicio vânzare, dar nicio intrare în stoc (exemplu: corectarea stocului indicat de software în raport cu stocul fizic).
 • Transferul stocului între 2 depozite ale aceleiaşi societăţi.
 • Gestionarea inventarului
 • Introducerea unui inventar total sau parţial.
 • La introducerea unui inventar parţial, alegerea de criterii foarte detaliate.
 • Alegerea parametrizării blocării mişcărilor de stoc pentru o referinţă pe durata inventarului.
 • Alegerea introducerii unei renumărări a referinţelor dacă stocul indicat de software este diferit de intrările în inventar).
 • Editarea diferenţelor de inventar, a corecţiilor de stoc generate în urma validării inventarului şi a valorificării respectivului inventar.
 • Automatizarea finalurilor de perioadă
 • Declanşarea automată la sfârşitul perioadei a stocului de piese pentru calculul consumurilor şi al vânzărilor medii.
 • Editarea automată a valorii stocului înaintea finalului de perioadă şi/sau după finalul de perioadă.

Stocul de piese (avansate)

 • Cumpărări de piese
 • Parametrizarea familiilor de piese asociate unui cod de opţiune facturabil (pentru interfaţa contabilă).
 • Parametrizarea modelului de document de cumpărare (jurnal, …).
 • Asocierea bonurilor de livrare ale furnizorilor cunoscuţi cu documentul de cumpărare piese ***.
 • Parametrizarea generării automate a liniilor facturii în funcţie de bonurile de livrare selectate: liniile globalizate pe familii sau liniile în detaliu pentru fiecare referinţă a bonurilor de livrare.
 • Generarea interfeţei contabile a documentelor de cumpărare piese (opţională).
 • Crearea manuală a unei facturi de cumpărare piese fără bonuri de livrare asociate.
 • eSHOP21
 • Asocierea unui cod de bare care poate fi diferit de referinţa piesei.
 • Înregistrarea bonurilor de livrare ale furnizorilor pe un terminal cu cititor de cod de bare (dacă şi numai atunci când codurile de bare sunt prezente şi cunoscute pe piesă, iar bonurile de livrare informatice sunt cunoscute în prealabil în programul software ***).
 • Prin editarea unui bon de preluare după comanda de reparaţii, urmează debitarea stocului piesei prin intermediul terminalului cu cititor de cod de bare.
 • Posibilitatea de a adăuga referinţele de debitat pe o comandă de reparaţii după bonul de preluare şi terminalul cu cititor de cod de bare.
 • Editări numai pentru codul de bare, pentru eticheta cu codul de bare (fără preţul de vânzare) şi pentru borderoul de expediţie aferent unei comenzi de reparaţii.
 • Introducerea inventarului provizoriu prin intermediul terminalului cu cititor de cod de bare.
 • Fuziunea comenzilor de piese
 • Instrument de fuziune al comenzilor de piese pentru acelaşi furnizor.
 • Fuziunea comenzilor de piese
 • Crearea rezervării unei piese în stoc pentru un client
 • Afişarea rezervării în fişa clientului.
 • Afişarea rezervării în fişa piesei.
 • Luarea în calcul a rezervării pentru propunerea de comandă a piesei.
 • Luarea în calcul a rezervării pentru debitarea stocului disponibil (fără blocaj).
 • Gestionarea duratei rezervării pentru trecerea la perimate a rezervărilor nefacturate.
 • Facturarea pieselor rezervate în stoc de la modulul de rezervare pentru închiderea automată a acestuia.
 • Editarea unei rezervări de piese.

Vânzările de piese (standard)

 • Gestionarea tarifelor multiple (modul simplificat)
 • Crearea unui tarif multiplu în funcţie de modul de calcul (coeficient sau în procente).
 • Vizualizarea diferitelor tarife aplicabile de la o fişă a piesei pentru toate tarifele multiple parametrizate.
 • Aplicarea automată a tarifului de facturare în conformitate cu criteriile parametrizate şi criteriile documentului.
 • Facturare/deviz de piese
 • Facturarea vânzărilor de piese „contoar”.
 • Introducerea de piese de debitat în comenzile de reparaţii pentru atelier.
 • Generarea unui deviz pe baza unui dosar de magazin.
 • Ca urmare a parametrizării alese, debitarea stocului restant pe o referinţă înlocuită înaintea debitării pe referinţa înlocuitoare.
 • Ca urmare a parametrizării alese, la introducerea unei referinţe înlocuite, trecerea automată la referinţa înlocuitoare.
 • Imprimarea facturii/devizului în PDF
 • Imprimarea facturii şi a devizului în PDF.
 • Imprimarea pe hârtie unei facturi proforma şi/sau în PDF.

Vânzări de piese (avansate)

 • Facturarea la sfârşitul lunii şi bonuri de livrare client
 • Crearea bonului de livrare către client a piesei care se află în facturare.
 • Anularea bonului de livrare către client a piesei care se află în facturare.
 • Editarea manuală a facturii de vânzare piesă care regrupează bonurile de livrare ale clientului.
 • Utilizarea generatorului automat de facturi „la sfârşitul lunii” după bonurile de livrare ale clientului.
 • Gestionarea tarifelor multiple (modul simplificat)
 • Crearea unui tarif multiplu de vânzare urmând criterii mai complexe (după familiile de piese, tipurile de cesiune internă, categorii de clienţi etc….).
 • Vizualizarea diferitelor tarife aplicabile de la o fişă a piesei pentru toate tarifele multiple parametrizate.
 • Aplicarea automată a tarifului de facturare în conformitate cu criteriile parametrizate şi criteriile documentului.

Personalizarea editărilor standard (avansate)

 • Editări standard magazin
 • Personalizarea editărilor facturi-deviz-factură proforma.
 • Personalizarea editărilor comenzi-bonuri de livrare-mişcări între locaţii.

Planificarea programărilor (standard)

 • Planificarea preluării programării simplificate
 • Crearea, modificarea şi ştergerea de programări la atelier într-o planificare a programărilor.
 • Crearea unei comenzi de reparaţii după o programare.
 • Informaţii despre următoarea programare în software-ul centrat pe client.
 • Gestionarea culorii ca urmare a stării programării (programare, ordin de reparaţii creat, ordin de reparaţii terminat, ordin de reparaţii facturat).
 • Preluarea unei programări simplificate dacă clientul şi/sau vehiculul nu sunt cunoscuţi în baza de date.
 • Afişarea programărilor în diferite tipuri de planificări puse la dispoziţie (planificare generală, detaliată, a livrărilor etc…).

Planificarea programărilor (avansate)

 • Gestionarea capacităţii
 • GGestionarea capacităţii de lucru după o planificare de prezenţă teoretică pe muncitor şi pe zi fără zilele de repaus, de concediu şi de sărbătoare.
 • Gestionarea posibilă a echipei de producţie pentru muncitori.
 • Gestionarea prezenţei recepţionerilor după o planificare de prezenţă teoretică pe muncitor şi pe zi fără zilele de repaus, de concediu şi de sărbătoare.
 • Gestionarea unui număr maxim de programări pe zi şi pe recepţioner cu excluderea zilelor de repaus, de concediu şi de sărbătoare.
 • Planificarea recepţiei şi livrării
 • Afişarea planificării programărilor în funcţie de datele şi orele de recepţie pe zi şi pe recepţioner.
 • Preluarea programărilor după planificarea recepţiei.
 • Afişarea planificării programărilor în funcţie de datele şi orele de livrare a vehiculelor şi de recepţioneri.
 • Modificarea recepţionerului de livrare a unei programări.
 • Vizualizarea programărilor de recepţionat şi de livrat, pe recepţioneri şi pe ore pe acelaşi jurnal de planificare.
 • Planificarea producţiei
 • Afişarea planificării programărilor în funcţie de data şi ora de producţie, pe muncitor şi pe echipă.
 • Preluarea programării plecând de la planificarea producţiei.
 • Atribuirea muncitorului şi orei de intrare în producţie a programării într-un jurnal de planificare.
 • Afişarea planificării pe echipe de muncitori, pe date şi ore de producţie.
 • Afişarea în mod listă a programărilor din ziua respectivă şi în funcţie de ora de începere a lucrărilor.
 • Replanificarea restului de operaţii
 • Generarea automată a unei programări pentru ziua următoare şi pentru timpul rămas de făcut, raportat la timpul consumat dacă comanda de reparaţii nu este închisă.

Comenzi de reparaţii (standard)

 • Gestionarea comenzilor de reparaţii
 • Crearea unei comenzi de reparaţii.
 • Crearea mai multor documente (client, cesiune şi garanţie) în cadrul aceleiaşi comenzi de reparaţii.
 • Introducerea de linii de piese -Manoperă – Tarife fixe – Diverse – Texte.
 • Partajarea liniilor dintr-un document către un altul.
 • Modificarea unui lot de linii în mod simultan pentru schimbarea alocării unui document şi/sau unei intervenţii.
 • Gestionarea intervenţiilor asupra unui ordin de reparaţii pentru asocierea liniilor la intervenţii.
 • Editarea unei atestări de lucrare, a unei facturi proforma plus a devizului şi a facturii.
 • Gestionarea comenzilor de reparaţii prin cesiune legate de un VN sau VO.
 • Campanii tehnice
 • Crearea de campanii tehnice după diferite criterii disponibile ***.
 • Editarea listei vehiculelor vizate şi cunoscute în baza de date.
 • Alerte la crearea de comenzi de reparaţii pentru vehiculele vizate dintr-o campanie.
 • Asocierea unei campanii tehnice cu o comandă de reparaţii sub care este efectuată campania.
 • Afişarea în fişa vehiculului a campaniilor tehnice efectuate sau care trebuie efectuate.
 • Imprimarea facturii/devizului în PDF
 • Imprimarea facturii/devizului în PDF.
 • Editarea comenzii de reparaţii în PDF.

Gestionarea mâinii de lucru (standard)

 • Gestionarea timpilor consumaţi
 • Introducerea manuală pe comanda de reparaţii a timpilor consumaţi.
 • Editarea timpilor consumaţi pe o comandă de reparaţii sau după alte criterii (de exemplu pe muncitor calificat la o anumită dată).
 • Gestionarea catalogului manoperei
 • Crearea manuală a codurilor manoperei ***.
 • Diferenţierea între manoperă constructor, concesionar şi exterior (subcontractanţi).
 • Gestionarea costurilor cumpărărilor de manoperă din exterior pe liniile comenzii de reparaţii sau direct în catalogul manoperei dacă costul este fix..
 • Gestionarea preţurilor forfetare cu mâna de lucru pe liniile comenzii de reparaţii sau cu preţ unic în catalogul manoperei.
 • Gestionarea mărcii aplicabile manoperei pentru una sau toate mărcile.

Gestionarea tarifelor fixe (standard)

 • Gestionarea tarifelor fixe
 • Crearea manuală a codurilor tarifelor fixe şi a conţinutului acestora ***.
 • Diferenţierea între un tarif fix flexibil (facturarea la preţul de vânzare a fiecărei linii care compune tariful fix) sau tariful fix infelxibil (preţ unic pentru tot conţinutul.
 • Modificarea conţinutului tarifului fix (referinţe piese, cantitatea de piese, cod manoperă, cantitatea de manoperă etc…) (cu excepţia tarifelor fixe ale anumitor constructori).
 • Gestionarea contabilă şi statistică a unei pierderi sau a unui profit în cazul unui preţ forfetar şi al conţinutului acestuia pentru piese şi mâna de lucru.
 • Simularea preţurilor forfetare pentru serviciile postvânzare
 • Modul de interogare tarife fixe cu posibilitatea de alegere a preţului forfetar sau a celui calculat (= pe linii independente una de cealaltă).
 • Afişarea stocurilor pieselor disponibile pentru respectivul tarif fix.
 • Afişarea condiţiilor tarifare pentru clientul selectat.

Modulul complementar Atelier (avansate)

 • Planificarea vehiculelor de schimb
 • Crearea prestaţiilor facturabile în funcţie de durata împrumutului, kilometrilor suplimentari, opţiunilor complementare (carburant…).
 • Crearea unei rezervări vehicul fără programare la atelier sau după o programare la atelier.
 • Crearea unui contract de împrumut cu gestionarea livrării vehiculului de schimb, kilometrilor la plecare şi nivelului de carburant.
 • Gestionarea returnării vehiculului cu kilometrii la sosire şi nivelul de carburant.
 • Propunerea de calcul a elementelor de facturare în funcţie de datele contractului.
 • Adaos de prestaţie pentru facturare suplimentară.
 • Gestionarea indisponibilităţii unui vehicul de schimb pentru o perioadă (în revizie, în reparaţie).
 • Gestionarea punerii la dispoziţie a unui vehicul în planificarea vehiculelor de schimb pentru o perioadă dată.
 • Gestionarea unei stabiliri a tarifelor (evaluări) şi/sau a unei gratuităţi pentru vehicul de schimb, în funcţie de vehicul.
 • Subcontractarea
 • Indicarea comenzii de lucrări subcontractate pe o comandă de reparaţii, un vehicul.
 • Indicarea recepţiei comenzii de subcontractare pentru pregătirea facturării.
 • Facturarea subcontractării pe comanda de reparaţii după legătura cu comanda.
 • Generarea documentului de cumpărare după comandă şi după recepţia subcontractării.
 • Generarea interfeţei contabile a achiziţiilor de lucrări subcontractate (opţională).
 • DataPass
 • Crearea condiţiilor tarifare pentru DataPass.
 • Asocierea unei Datapass cu un vehicul şi clientul său.
 • Utilizarea recunoaşterii clientului şi a vehiculului cu cardul DataPass.
 • Condiţiile tarifare ale clientului după includerea automată a DataPass-ului său în factura sa.

Pontaj atelier (avansate)

 • Aparat electronic de pontaj/pontaj atelier (fără costul echipamentelor)
 • Asocierea ecusoanelor şi muncitorilor (dacă se cumpără un aparat de pontaj cu ecuson).
 • Pontarea timpilor pe o comandă de reparaţii.
 • Pontarea timpilor neproductivi.
 • Pontarea sosirilor şi plecărilor muncitorilor.
 • Gestionarea automată a timpilor de aşteptare (fără comandă de reparaţii, fără rubrici de timpi neproductivi, fără plecare).
 • Editările pontajelor.
 • Planificarea prezenţei şi timpilor
 • Afişarea şi corectarea timpilor de prezenţă (sosire/plecare).
 • Afişarea şi corectarea timpilor de pontaj comandă de reparaţii.
 • Afişarea şi corectarea timpilor neproductivi.
 • Afişarea şi corectarea timpilor de aşteptare (fără comanda de reparaţii şi fără rubrica de timpi neproductivi).

Personalizarea editărilor standard (avansate)

 • Editările standard pentru atelier
 • Personalizarea editărilor facturi-deviz-factură proforma.
 • Personalizarea editărilor pentru atestarea lucrărilor, comanda de reparaţii, inspectare vehicul.

Cumpărare VN (standard)

 • Gestionarea facturilor de cumpărare VN
 • Generarea manuală a documentului de cumpărare a unui VN pentru calculul marjei ***.
 • Generarea documentului de cumpărare pentru a permite generarea înregistrării contabile.

Stoc VN (standard)

 • Gestionarea unui catalog de vehicule
 • Crearea manuală a modelelor şi seriilor ***
 • Crearea opţiunilor unui vehicul ***
 • Gestionarea tipurilor de caroserie, carburant, transmisie.
 • Gestionarea naturii costurilor pentru ajustările de marjă.
 • Gestionarea unei planificări VN
 • Gestionarea unei planificări de portofoliu de VN (la comandă, în stoc, contramarcat, în curs de facturare).
 • Acţiune rapidă de punere pe stoc, rezervare client, contramarcare, crearea unei comenzi de reparaţii pentru concesiune şi trimitere la facturare de la planificarea VN.
 • Afişarea unei planificări de livrare client.
 • Afişarea unei planificări de recepţie a unui VN (livrare constructor).
 • Legătură directă către crearea/ modificarea unui VN ***
 • Gestionarea fişelor VN
 • Crearea şi modificarea tuturor informaţiilor detaliate pentru un vehicul nou.
 • Llegături către toate documentele legate de o fişă VN: cumpărare, comandă de reparaţii prin cesiune, vânzare, preluare.
 • Crearea de comenzilor de reparaţii prin cesiune legate de VN.
 • Asocierea cu contractele de întreţinere, extinderea garanţiei şi contractele de gravare.
 • Vizualizarea marjei cu 2 ajustări standard care vă sunt furnizate (brut şi net).
 • Introducerea în stocuri multiple a unui lot de vehicule noi (intrări în stocul fizic).
 • Campanii VN
 • Crearea manuală de campanii (ajutoare) pentru un VN ***
 • Alocarea manuală a plăţii campaniilor (fără înregistrarea unui document de cumpărare complementar).
 • Situaţia urmăririi campaniilor.
 • Ieşiri excepţionale din stoc
 • Ieşirea unui VN din stoc fără înregistrarea unei facturi de vânzare (eroare la vehicul, anularea cumpărării deja înregistrate, retrocesiune VN în comandă …).
 • Gestionarea mişcărilor între depozite
 • Acest modul permite transferul VN şi al tuturor elementelor sale de la un depozit către altul.
 • Arhivarea şi vizualizarea acestor mişcări pe fişa VN.
 • Gestionarea rezervărilor de vehicule
 • Acest modul permite indicarea unei rezervări a unui VN pentru un client cu o dată de final.
 • Gestionarea stării rezervării (activă, anulată).
 • Arhivarea şi vizualizarea acestor rezervări pe fişa VN.
 • Afişarea specifică a VN-urilor rezervate de un client în planificarea VN.
 • Transferul unui vehicul demonstrativ în VO
 • Transferul tuturor informaţiilor cunoscute referitoare la un vehicul demonstrativ în dosarul VO.
 • Posibilitatea de a storna documentul de cumpărare a vehiculului demonstrativ.
 • Posibilitatea generării documentului de cumpărare VO precompletat cu informaţiile cunoscute din dosarul vehiculului demonstrativ.

Vânzări VN (standard)

 • Facturarea unui VN
 • Generarea unui deviz pentru un vehicul nou.
 • Generarea unei facturi pentru vânzarea unui vehicul nou.
 • Gestionarea unui locator şi a unei societăţi de leasing la editarea devizului şi facturii.
 • Generarea unei facturi de vânzare complementare pentru un dosar VN.
 • Imprimarea facturii/devizului în PDF
 • Imprimarea facturii şi a devizului în PDF.
 • Imprimarea pe hârtie unei facturi proforma şi/sau în PDF.
 • Gestionarea „tarifelor fixe” VN
 • Parametrizarea unui pachet conţinând un lot de opţiuni de facturare pentru concesionar, dar care rămân detaliate la momentul facturării (tarife fixe facturate în detaliu).

Campannii & Plăţi VN, Punerea în stare de vehicul demonstrativ/vehicul curtoazie (avansate)

 • Campanii VN în mod avansat
 • Crearea de coduri de campanii personalizate (prime).
 • Înregistrarea notei de creditare în legătură cu campania previzionată pe fişa VN.
 • Interfaţa contabilă a notei de creditare.
 • Urmărirea primelor previzionate şi a notelor de credit înregistrate.
 • Plăţi VN (la furnizor)
 • Introducerea plăţilor făcute la constructor/furnizor pe fişa VN.
 • Editarea stocului de plătite/neplătite.
 • Punerea în stare de vehicul demonstrativ/vehicul curtoazie
 • Introducerea informaţiilor administrative şi contabile pentru punerea în stare de vehicul demonstrativ şi/sau vehicul curtoazie (data, nr. înmatriculare, kilometraj etc…).
 • Generarea înregistrărilor contabile de punere în stare de vehicul demonstrativ şi/sau vehicul curtoazie.
 • Editarea unei stări a VN transformat în vehicul demonstrativ sau vehicul curtoazie.

Documente administrative (avansate)

 • Documente administrative
 • Documente VN precompletate cu informaţiile de pe fişa VN (mandat, final utilizare demo etc…).

Personalizarea editărilor standard (avansate)

 • Editări standard
 • Personalizarea editărilor de documente de vânzare (factură, factură proforma, deviz etc…).
 • Personalizarea editărilor de documente de cumpărare.

Cumpărare VO (standard)

 • Gestionarea facturilor de cumpărare VO
 • Generarea documentului de cumpărare a unui VO pentru calculul marjei.
 • Generarea documentului de cumpărare pentru a permite generarea înregistrării contabile.
 • Gestionarea preluării VO
 • Generarea preluării unui VO în momentul vânzării unui VN sau VO după informaţiile cunoscute la postvânzare sau după cele introduse de utilizator. Aceasta conduce la crearea unei fişe VO deja completată în cea mai mare parte.
 • Legătura între cele 2 dosare: VN vândut şi VO preluat sau VO vândut şi VO preluat.

Stoc VO (standard)

 • Gestionarea unui catalog de vehicule
 • Crearea manuală a modelelor şi seriilor ***
 • Crearea opţiunilor unui vehicul ***
 • Gestionarea tipurilor de caroserie, carburant, transmisie..
 • Gestionarea naturii costurilor pentru ajustările de marjă.
 • Gestionarea unei planificări VO
 • Gestionarea unei planificări de portofoliu de VO (la comandă, în stoc, contramarcat, în curs de facturare).
 • Acţiune rapidă de punere pe stoc, rezervare client, contramarcare, crearea unei comenzi de reparaţii prin cesiune şi trimitere la facturare de la planificarea VO.
 • Afişarea unei planificări de livrare client.
 • Afişarea unei planificări de previziuni de intrare a unui VO.
 • Legătură directă către crearea/modificarea unui VO.
 • Gestionarea fişelor VO
 • Crearea şi modificarea tuturor informaţiilor detaliate pentru un vehicul de ocazie.
 • legături către toate documentele legate de o fişă VO: cumpărare, comandă de reparaţii prin cesiune, vânzare.
 • Crearea comenzilor de reparaţii prin cesiune legate de VO.
 • Asocierea cu contractele de întreţinere, extinderea garanţiei şi contractele de gravare.
 • Vizualizarea marjei cu 2 ajustări standard care vă sunt furnizate (brut şi net) – Pentru adăugarea ajustărilor specifice de marcă, vă rugăm să consultaţi fila Opţiuni complementare).
 • Alocarea fotografiilor + transferul VO către o publicaţie internet prin DataCar Bourse VO cu posibilitatea de trimitere către locaţii externe (de exemplu: centrala) (funcţie disponibilă printr-un abonament complementar).
 • Lista declaraţiilor de TVA
 • Editări care că permit asistarea dumneavoastră în completarea declaraţiilor de TVA pentru VO..
 • Ieşiri excepţionale din stoc
 • Acest modul permite ieşirea unui VO din stoc fără înregistrarea unei facturi de vânzare (eroare la vehicul, anularea cumpărării deja înregistrate,…).
 • Gestionarea mişcărilor între depozite
 • Acest modul permite transferul VO şi al tuturor elementelor sale de la un depozit către altul .
 • Arhivarea şi vizualizarea acestor mişcări pe fişa VO.
 • Gestionarea rezervărilor de vehicule
 • Acest modul permite indicarea unei rezervări a unui VO pentru un client cu o dată de final.
 • Gestionarea stării rezervării (activă, anulată).
 • Arhivarea şi vizualizarea acestor rezervări pe fişa VO.
 • Afişarea specifică a VO-urilor rezervate de un client în planificarea VO.

Vânzări VO (standard)

 • Facturarea unui VO
 • Generarea unui deviz pentru un vehicul de ocazie.
 • Generarea unei facturi pentru vânzarea unui vehicul de ocazie.
 • Gestionarea unui locator şi a unei societăţi de leasing la editarea devizului şi facturii.
 • Generarea unei facturi de vânzare complementare pentru un dosar VO.
 • Imprimarea facturii/devizului în PDF
 • Imprimarea facturii şi a devizului în PDF.
 • Imprimarea pe hârtie unei facturi proforma şi/sau în PDF.
 • Gestionarea „tarifelor fixe” VO
 • Parametrizarea unui pachet conţinând un lot de opţiuni de facturare pentru concesionar, dar care rămân detaliate la momentul facturării (tarife fixe facturate în detaliu).

Publicarea pe Internet (avansate)

 • Publicarea pe Internet
 • Exportul datelor înregistrate pe o fişă VO către site-ul dumneavoastră de internet.
 • Publicarea VO-urilor dumneavoastră pe site-urile menţionate.

Documente administrative (avansate)

 • Documente administrative
 • Documente VO precompletate cu informaţiile de pe fişa VO (mandat, declaraţie de cumpărare, de cesiune şi de distrugere VO etc.).

Personalizarea editărilor standard (avansate)

 • Editări standard
 • Personalizarea editărilor de documente de vânzare (factură, factură proforma, deviz etc…).
 • Personalizarea editărilor de documente de cumpărare.

Fişierul client/vehicul (avansate)

 • Client
 • Utilizarea unui fişier de client comun pentru mai multe companii.
 • Posibilitatea de a emite în comun condiţiile de plată şi de a stabili tariful unui client pentru mai multe companii.
 • Condiţii pentru clienţi
 • Posibilitatea de a emite în comun condiţiile de plată şi de a stabili tariful unui client pentru mai multe companii.
 • Vehicul
 • Utilizarea unui fişier de vehicul comun pentru mai multe companii.
 • Obligaţia de a partaja catalogul de vehicule care va fi comun pentru toate companiile
 • Istoricul vehiculului
 • Afişarea istoricelor de facturare pentru client şi vehicul de la toate companiile.
 • Analizarea fuziunii
 • Analizarea codificărilor de fuzionare între diferitele baze pentru a constitui o codificare comună pentru toate bazele (exemplu pentru clienţi: Cod formulă de adresare, exemplu pentru vehicule: cod model, exemplu pentru catalogul de vehicule: cod marcă).

Magazin ( avansate)

 • Piese
 • Utilizarea unui fişier de piese comun pentru mai multe companii.
 • Înlocuirea piesei va fi procesată de la caz la caz (din cauza transferului sau nu al stocului vechii referinţe către cea nouă)
 • Piese în stoc
 • Afişarea stocurilor de piese ale tuturor companiilor pe care fişierul de piese le partajează sau nu (în acest caz referinţa şi furnizorul trebuie să fie identice în toate bazele a căror vizualizare a stocului este partajată).
 • Analizarea fuziunii
 • Analizarea codificărilor de fuzionat între diferitele baze pentru a constitui o codificare comună tuturor bazelor (exemplu pentru piese: familia de piese).
 • Service intragrup piese
 • Stabilirea unei comenzi de piese de la compania A către compania B.
 • Validarea pieselor livrabile de la compania B către compania A.
 • Editarea facturii de vânzare de la compania B către compania A
 • Validarea bonurilor de livrare furnizori generată automat în compania A.
 • Legătură automată între comandă şi bonul de livrare pentru compania A.

Atelier (avansate)

 • Manoperă
 • Utilizarea unui fişier de coduri de manoperă comune pentru mai multe companii.
 • Tarife fixe
 • Utilizarea unui fişier de coduri cu tarife fixe comune pentru mai multe companii.
 • Analizarea fuziunii
 • Analizarea codificărilor de fuzionare între diferitele baze pentru a constitui o codificare comună tuturor bazelor (exemplu pentru manoperă: taxe orare, Exemplu pentru tarife fixe: Tip de tarife fixe).

VN/VO (avansate)

 • Portofoliu de VN
 • Afişarea portofoliului dintr-o comandă de VN de la toate companiile.
 • Afişarea portofoliului de stoc fizic (contramarcat sau nu) de VN de la toate companiile.
 • Afişarea portofoliului de VN în curs de facturare.
 • Portofoliul de VO
 • Afişarea portofoliului dintr-o comandă de VO de la toate companiile.
 • Afişarea portofoliului de stoc fizic (contramarcat sau nu) de VO de la toate companiile.
 • Afişarea portofoliului de VO în curs de facturare.
 • Facturare intracompanii de VN/VO
 • Editarea facturii de vânzare de la compania B către compania A.
 • Crearea automată a fişei VN (sau VO) în compania B.
 • Validarea intrării în stocul fizic din compania B.
 • Validarea documentului de cumpărare general automat în compania B.

Modulul de costuri (avansate)

 • Piese
 • Introducerea tuturor sarcinilor legate de cumpărarea unei piese.
 • Calculul automat al preţului de cost al unei piese în funcţie de diferitele sarcini introduse.
 • Actualizarea automată a preţului de cumpărare = preţul de cost calculat anterior pe fişa piesei.
  • Vehicul nou
  • Introducerea tuturor sarcinilor legate de cumpărarea unui vehicul nou.
  • Calcul automat al preţului de cost al unui vehicul nou în funcţie de diferitele sarcini introduse.

 

Exportul datelor (standard)

 • Exportul clienţilor
 • Exportul al clienţilor noi creaţi în DMS.
 • Exportul al modificărilor efectuate în DMS pe fişa clientului.

Înregistrări contabile (standard)

 • Înregistrări contabile vânzări servicii postvânzare
 • Generarea de înregistrări contabile pentru vânzările la clienţi (facturi şi active).
 • Generarea de înregistrări contabile pentru vânzările de asigurări (facturi şi active).
 • Generarea de înregistrări contabile pentru cesiunile interne (facturi şi active).
 • Generarea de înregistrări contabile pentru garanţii (facturi şi active).
 • Introducerea de repartizări contabile la momentul interfeţei contabile cu păstrarea sau nu a combinaţiei .
 • Modificarea repartizărilor contabile deja înregistrate.
 • Simularea interfeţei contabile pentru aflarea combinaţiilor lipsă.
 • Posibilitatea de a utiliza un cont de clearing pentru combinaţiile lipsă şi evitarea introducerii contului în interfaţa contabilă.
 • Înregistrări contabile ale vânzărilor VN/VO
 • Generarea de înregistrări contabile ale vânzărilor VN (facturi şi active, principale şi complementare).
 • Generarea de înregistrări contabile ale vânzărilor VO (facturi şi active, principale şi complementare).
 • Introducerea de repartizări contabile la momentul interfeţei contabile cu păstrarea sau nu a combinaţiei .
 • Modificarea repartizărilor contabile deja înregistrate.
 • Simularea interfeţei contabile pentru aflarea combinaţiilor lipsă.
 • Posibilitatea de a utiliza un cont de clearing pentru combinaţiile lipsă şi evitarea introducerii contului în interfaţa contabilă.
 • Înregistrări contabile ale cumpărărilor VN/VO
 • Generarea de înregistrări contabile ale documentelor de cumpărare VN (facturi şi active, principale şi complementare).
 • Generarea de înregistrări contabile ale documentelor de cumpărare VO (facturi şi active, principale şi complementare).
 • Introducerea de repartizări contabile la momentul interfeţei contabile cu păstrarea sau nu a combinaţiei .
 • Modificarea repartizărilor contabile deja înregistrate.
 • Simularea interfeţei contabile pentru aflarea combinaţiilor lipsă.
 • Posibilitatea de a utiliza un cont de clearing pentru combinaţiile lipsă şi evitarea introducerii contului în interfaţa contabilă.

Înregistrări de transfer între depozite (MM) (avansate)

 • Înregistrări de transfer VN/VO
 • Înregistrări contabile care permit transferul sarcinii contabile a unui vehicul nou de la un depozit la altul.
 • Înregistrări contabile care permit transferul sarcinii contabile a unui vehicul de ocazie de la un depozit la altul.
 • Înregistrări de transfer piese
 • Înregistrări contabile care permit transferul sarcinii contabile a unei piese dintr-un depozit în altul.

Clienţi/Vehicule (standard)

 • Export de clienţi, vehicule şi istoric servicii postvânzare
 • Exportul clienţilor creaţi şi actualizaţi de la DMS către CRM.
 • Exportul vehiculelor clienţilor creaţi şi actualizaţi de la DMS către CRM.
 • Exportul istoricului serviciilor postvânzare al vehiculelor legate de clienţi.
 • Crearea unui client în DMS după un client potenţial din CRM.

Stoc de vehicule (standard)

  • Exportul stocurilor DMS către DataCarCRM
  • Exportul stocurilor de VN, vehicule demonstrative şi VO care nu sunt contramarcate.
  • Actualizarea stocurilor de VN, vehicule demonstrative şi VO în CRM la contramarcarea făcută ulterior în DMS.

 

brochure logiciel DMS

Afla mai multe despre DataCar DMS

Descărcarea broşurii