Główne etapy wdrażania DataCar DMS

Usługi DataCar DMS dla dystrybutorów samochodów

DATAFIRST podejmuje się analizy i realizacji twojego DMS, zapewniając wsparcie na wszystkich etapach użytkowania.

Usługi DataCar DMS: Proponujemy pełen zakres usług podczas wdrażania się salonów samochodowych w system DMS

Organizacja i Planowanie

Pierwszy etap polega na ustaleniu harmonogramu projektu.

Po odebraniu zlecenia przeprowadzane jest spotkanie na miejscu, umożliwiające wyznaczenie kierowników projektów, rozdzielenie zadań oraz ustalenie harmonogramu projektu.

Top

Analiza parametrów

Wspólnie z menedżerami zbieramy wszystkie informacje niezbędne do instalacji i konfiguracji produktu stosownie do organizacji. Omawiane są następujące kwestie:

 • Sprzęt: serwer, stanowiska pracy, drukarki, sieć i komunikacja.
 • Procesy i parametry branżowe
  • Marki, firmy, lokalizacje, usługi …
  • Działanie poszczególnych usług
  • Parametry cenowe (stawka robocizny, rabaty przy sprzedaży, kupno …)
  • Raportowanie (sprawozdania finansowe, wyniki operacyjne)
 • Księgowość
  • Rachunkowość (ogólna i analityczna)
  • Sprawozdawczość finansowa i branżowa
  • Parametry księgowe DMS (kategorie klientów, dokumenty, transfery wewnętrzne …)
 • Przenoszenie danych
  • Parametry księgowe DMS (kategorie klientów, dokumenty, transfery wewnętrzne …)
  • Zasady migracji
 • Interfejsy do zainstalowania
Top

Parametry

Na tym etapie utworzona zostanie baza danych wraz z ustaleniem praw użytkowników i dodaniem określonych wcześniej parametrów. Kierownik projektu zostanie upoważniony do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania DMS.

Top

Przenoszenie danych

Dane zostają pobrane ze starych systemów i importowane do nowego DMS. Operacja jest kontrolowana. Dostępne są usługi mające na celu poprawę jakości (deduplikacja, czyszczenie, …).

Top

Szkolenie

Szkolenie przeprowadzane jest w modułach odpowiadających każdej z branż:

 • Sprzedaż samochodów nowych
 • Sprzedaż samochodów używanych
 • Warsztat
 • Sklep
 • Księgowość

i zgodnie z określonym wspólnie harmonogramem.

Top

Weryfikacja

Przed rzeczywistym uruchomieniem systemu wspólnie sprawdzamy działanie poszczególnych modułów nowego DMS.

Top
Assistance au démarrage

Uruchomienie i Wsparcie na miejscu

Uruchomienie w poszczególnych działach odbywa się w obecności DATAFIRST. W pierwszej fazie przejęcia systemu koncentrujemy się na głównych funkcjach związanych z fakturowaniem. Później szkolenie zostaje rozszerzone o dodatkowe lub opcjonalne funkcje oraz o sprawozdawczość.

Top

Recepta

Po sprawdzeniu podpisujemy wspólnie dokument przyjęcia.

Top

Monitorowanie i Ulepszenia

Po odbiorze sporządzana jest ocena powdrożeniowa. Ewentualnie określany jest plan działania mający na celu optymalizację użytkowania DMS.

Top

Skontaktuj się z DATAFIRST

Chcę uzyskać więcej informacji na temat produktu i ceny

* Obowiązkowe pole

brochure DMS

Dowiedz się więcej o DataCar DMS

pobierz broszurę